Saturday, 21 August 2010

A129088 Rafiuddin LJ05

Assalamualaikum w.b.t dan Salam 1Malaysia. Pada minggu perkuliahan yang kelima, dalam kelas Pengurusan Emosi yang amat kami cintai, pendedahan mengejutkan telahpun berlaku. Mengikut teori-teori utama, pengalaman emosi terbahagi kepada tiga iaitu teori fisiologi, teori kognitif, teori fisiologikal. Apabila saya diperkenalkan dengan istilah-istilah tersebut, barulah saya sedar akan kerumitan sebenar subjek pengurusan emosi ini. Hal ini kerana saya sedar bahawa Pengurusan Emosi adalah subjek dimana untuk membantu pelajar memperbaiki pointer dan rekod akademik,namun kini saya sedari bahawa subjek ini amat sukar untuk dilunaskan dan amat membebankan.

Saya memahami bahawa teori fisiologikal merupakan emosi yang lahir daripada otak dan sistem saraf. Terdapat tiga pendekatan utama yang menyokong teori ini adalah seperti James-Lange Theory (JLT), The Cannon-Bard Theory (CBT) dan Psychobiological Theory. JLT merupakan idea dan teori yang tertua, dimana ia diasaskan oleh William James dan Carl Lange pada tahun 1884. Teori ini merumuskan bahawa kita berhadapan dengan sesuatu, dan hasilnya sistem saraf autonomik kita menghasilkan beberapa siri kejadian fisiologikal seperti kekejangan otot, kadar degupan jantung meningkat dengan amat mendadak, dan juga responden juga akan turut rasa berpeluh-peluh dengan tidak semena-mena. Teori ini mencadangkan bahawa setiap emosi yang berlaku kebiasaannya terjadi selepas siri kejadian fisiologikal ini. Hal ini bermaksud sesuatu situasi menyebabkan reaksi tubuh badan dan barulah emosi datang selepasnya. Lange berpendapat perubahan vasomotor adalah emosi.

Bagi The Cannon-Banrd Theory, CBT pula mendakwa yang sebaliknya. Apabila sesuatu rangsangan berlaku, kita akan merasakan emosi dan perubahan fisiologi dalam tempoh masa yang sama. Reaksi emosi merupakan proses yang cepat bertindak menurut sesuatu rangsangan. Dalam istilah neurobiologikal, talamus menerima sesuatu isyarat dan akan cuba menyampaikan kepada amigdala yang mana dihubungkan dengan emosi. Anggota badan kemudiannya akan mendapat isyarat-isyarat melalui sistem saraf autonomik kepada otot-otot dan lain-lain. Hal ini merupakan satu penyangkalan kepada JLT oleh Cannon dan Bard pada lewat 1920-an.

Teori kognitif pula terbahagi kepada empat bahagian iaitu Schacter's Cognitive yang rasa bersetuju dengan teori James-Lang. Dalam teori ini, emosi akan lahir selepas reaksi gerak tubuh yang disertakan denagn pemikiran kognitif sejurus selepas menghadapi sesuatu situasi, tidak kira samada situasi itu berunsurkan negative mahupun positif. Bahagian kedua kognitif pula ialah Misattribution  yang menyatakan sesetengah emosi manusia lahir akibat sebab yang tidak relevan dan tidak munasabah. Sebagai contohnya, apabila seseorang wanita yang akan datang bulan emosinya akan mula terganggu seminggu sebelum datang bulan seperti mudah naik angin, sensitif dan cepat berang. Perubahan hormon estrogen dalam system imun badan menjadi penyebab perihal ini berlaku. Ketiga ialah bagaimana pemindahan kegembiraan kepada emosi lain dan yang terakhir pula ialah Cognitive appraisal yang menerangkan terdapat tiga komponen iaitu cognitive appraisal, action impulses, dan reaksi patterned somatic. Sebagai contoh, saya telah melihat satu insiden yang melibatkan nyawa seseorang dalam bahaya, saya terus berfikir, samada mahu menolong mangsa kemalangan ataupun meminta pertolongan dari orang lain. Seterusnya, reaksi patterned somatic dapat dijelaskan dengan memberikan contoh apabila kita berasa takut, berdebar-debar dan lapar, kita akan berpeluh-peluh. Namun, sekiranya kita suka akan sesuatu, kita akan senyum dan berasa amat gembira.

 

Konklusinya, apapun jua teori yang menjadi pendekatannya, pengurusan emosi adalah merupakan suatu subjek yang indah untuk dipelajari dan terpulang kepada setiap individu untuk menangani permasalahan mereka dengan kaedah yang bagaimana difikirkan wajar.


Proposal Kumpulan Ef Yu

Proposal Kumpulan Ef Yu

Tajuk

Pengurusan emosi kecewa dalam kalangan pensyarah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Kajian

Mengenalpasti permasalahan dan cabaran yang dihadapi oleh pensyarah dalam menguruskan emosi kecewa.

Mengkaji bagaimana pensyarah menguruskan emosi kecewa apabila berhadapan dengan rekod akademik pelajar yang teruk, disiplin pelajar yang tidak memuaskan serta prestasi pelajar yang menurun.

Rasional Kajian

Emosi kecewa wujud dalam setiap insan.  Akan tetapi, emosi kecewa dalam kalangan pensyarah         dipilih kerana pensyarah merupakan orang yang penting untuk mengajar dan mendidik pelajar, mahasiswa dan mahasiswi di institute-institut pengajian tinggi.  Pengorbanan pensyarah dalam mencurahkan ilmu kepada mahasiswa dan mahasiswi tidak pernah mengenal erti letih dan seharusna dibalas dengan keputusan yang cemerlang dan rekod akademik yang  memberansangkan bukan di atas kertas malah dalam keterampilan diri dan disiplin pelajar.  Selain itu, kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti cabaran-cabaran dan permasalahan yang dihadapi pensyarah diatas kekecewaan   mereka melihat potensi dan prestasi pelajar yang jatuh merudum.

Kaedah kajian

Kaedah kajian terbahagi kepada dua jenis, kualitatif dan kuantitatif.  Kaedah kualitatif adalah kaedah kajian yang dilakukan secara temubual dan mengutip jawapan daripada responden secara lansung dan dirakamkan dalam bentuk audio mahupun video sebagai bukti kajian.  Kaeda kuantitatif lebih menjurus kepada dapatan secara berkelompok yang mana ia dilakukan dalam skala yang besar menerusi pengiraan statistik dan jawapan daripada soalan-soalan yang dikemukakan dalam boring soal selidik.  Data-data akan dikumpulkan dan direkodkan dalam bentuk jadual dan graf.  Kami menjalankan kajian ini menerusi kaedah kualitatif yang mana kami akan menemubual responden-responden yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah UKM.

Jangkaan Dapatan

Kami menjangkakan dapatan kami akan  berteraskan langkah-langkah dan inisiatif positif oleh pensyarah dalam berhadapan dengan emosi negative ini.  Pensyarah menjadi contoh untuk para mahasiswa dan mahasiswi dan sikap mereka akan sedikit sebanyak diikuti oleh pelajar.  Punca-punca yang menjurus kepada emosi negative akan dikenalpasti dan ia member kesedaran kepada para pelajar agar tidak mengecewakan lagi emosi pensyara-pensyarah mereka.


A117396 Nurul Aishah Binti Saadun LJ05

Assalamualaikum. Saya sekali lagi berpeluang mengikuti kuliah Pengurusan Emosi pada 18 Ogos 2010. Pada kuliah kelima ini saya didedahkan dengan teori fisiologikal, kognitif dan psikoanalitik. Sebelum kuliah tentang teori ini diteruskan, saya telah diperkenalkan dahulu kepada beberapa software untuk membuat video iaitu CamStudio dan Camtasia. Software ini bakal digunakan untuk membuat projek berkumpulan yang akan dibentangkan kelak. Kuliah kemudiannya diteruskan dengan membincangkan secara lanjut mengenai ketiga-tiga teori yang disebutkan di atas.

 

Saya memahami bahawa teori fisiologikal merupakan emosi yang lahir daripada otak dan sistem saraf. Tiga pendekatan yang menyokong teori ini adalah seperti James-Lange Theory (JLT), The Cannon-Bard Theory (CBT) dan Psychobiological Theory. JLT merupakan pendekatan yang tertua yang diasaskan oleh William James dan Carl Lange pada tahun 1884. Teori ini mendakwa bahawa kita berhadapan dengan sesuatu, dan hasilnya sistem saraf autonomik kita menghasilkan beberapa siri kejadian fisiologikal seperti ketegangan otot, peningkatan kadar degupan jantung dan berpeluh. Teori ini mencadangkan bahawa emosi berlaku selepas siri kejadian fisiologikal ini. Hal ini bermaksud sesuatu situasi menyebabkan reaksi tubuh badan dan barulah emosi datang selepasnya. Lange berpendapat perubahan vasomotor adalah emosi.

 

CBT pula mendakwa yang sebaliknya. Apabila sesuatu rangsangan berlaku, kita akan merasakan emosi dan perubahan fisiologi pada masa yang sama. Reaksi emosi merupakan proses yang cepat bertindak menurut sesuatu rangsangan. Dalam istilah neurobiologikal, talamus menerima sesuatu isyarat dan menyampaikannya kepada amigdala yang mana dihubungkan dengan emosi. Badan kemudian mendapat isyarat-isyarat melalui sistem saraf autonomik kepada otot-otot dan lain-lain. Hal ini merupakan satu penyangkalan kepada JLT oleh Cannon dan Bard pada lewat 1920-an.

 

Namun begitu, apa yang pasti, kebanyakan teori bersetuju bahawa emosi mempunyai beberapa kompenen iaitu perasaan subjektif, penilaian kognitif, physiological arousal dan motor expression. Sekian, terima kasih.


A132529 Siti Nurliyana LJ05

Sedar tidak sedar, sudah masuk minggu kelima kursus ini. Tajuk kuliah kali ini adalah Teori-teori Fisiologikal, Kognitif dan Psokianalitik. Saya dapati yang topik minggu ini adalah lebih kompleks berbanding tajuk-tajuk terdahulu. Mengikut teori-teori utama, pengalaman emosi terbahagi kepada tiga iaitu teori fisiologi, teori kognitif, teori fisiologikal. Apabila saya diperkenalkan dengan istilah-istilah tersebut, barulah saya sedar akan kerumitan sebenar subjek pengurusan emosi ini.

Teori fisiologi mengatakan emosi sebagai hasil otak dan sistem saraf. Teori James-Lange mengatakan yang sesuatu situasi itu akan bertindak sebagai stimulasi kepada individu yang kemudiannya memberikan reaksi dengan tubuhnya dan barulah emosi terbentuk berdasarkan keadaan itu. Manakala Cannon-Bard pula mengatakan setelah dikenakan stimulasi, emosi orang itu yang akan menentukan reaksi tubuhnya. Saya agak keliru dengan percanggahan pendapat mereka dan ini membuatkan saya tertanya-tanya, jika saya mendapat berita yang menyedihkan, apakah yang akan berlaku terlebih dahulu? Adakah saya akan mengalirkan air mata dulu atau adakah saya dilanda perasaan sedih dahulu? Kita sebagai manusia yang mengalami emosi itu sendiri memang tidak boleh menilai dengan sendiri perasaan kita itu. Sebab itulah ramai pakar psikologi membuat kajian ke atas orang lain.

Bagi saya, emosi itu boleh dikatakan sebagai sesuatu yang kita bayangkan dengan imaginasi kita. Ianya sesuatu yang tidak boleh dilabelkan dengan kata-kata. Maka sukar bagi kita untuk mempelajari dan memahami teori emosi ini. Namun apabila saya pelajari tentang teori yang ketiga dalam sukatan pelajaran kursus ini iaitu teori kognitif, saya mampu terimanya dengan lebih mudah berbanding dua teori yang lain. Teori ini bercirikan ciri-ciri intelektual iaitu memerlukan proses berfikir dan menilai. Apa yang menarik tentang teori ini ialah ia menyisipkan kecenderungan manusia untuk sentiasa menggunakan otak untuk berfikir dalam apa-apa situasi pun.

Dalam teori kognitif terdapat 4 cabang lagi. Yang pertamanya ialah Schacter's Cognitive Labelling. Ia mengatakan yang otak mendapat input dari pencetus situasi dan juga reaksi refleks badan dan hasilnya otak akan membaca situasi tersebut lalu menghasilkan emosi yang sesuai. Seterusnya 'transfer of excitation' pula berkenaan dengan emosi yang dibawa dari satu situasi ke situasi yang lain. Contohnya sekiranya saya dimarahi pensyarah di kelas, saya berkemungkinan besar akan memarahi rakan sebilik saya pula apabila saya habis kelas. Manakala 'misattribution' berdepan dengan penilaian faktor terhasilnya sesuatu emosi itu yang salah.Setelah mencari maklumat di internet, saya dapati contoh yang diberikan untuk 'transfer of excitation' yang berkaitan dengan kajian pengkaji wanita yang cantik menemubual lelaki setelah mereka menyeberang jambatan itu sebenarnya merupakan contoh untuk 'misattribution'. Mengikut laman web yang saya layari, kajian itu dijalankan oleh Dutton dan Aron seperti yang dinyatakan dalam nota. Dan ia juga dijalankan untuk kaum wanita juga dimana penemubual wanita digantikan dengan jejaka kacak. Hasilnya sama juga menunjukkan emosi boleh dikawal atau ditipu oleh keadaan fisiologi kita. Kemudiannya 'cognitive appraisal' menyarankan yang reaksi kita terhadap emosi yang terhasil juga dipengaruhi oleh cara kita menilai situasi itu berdasarkan ingatan dan pengalaman. Contohnya jika saya mempunyai pengalaman pahit dikejar anjing, saya akan bertindak berhati-hati dengan semua anjing tetapi dalam pada masa yang sama saya menilai keadaan anjing itu sama ada ia kelihatan seperti mahu menyerang saya atau tidak.

Ahli-ahli teori emosi rata-rata mempunyai pendapat yang berlainan dalam cara memerhati emosi. Namun, emosi itu sesuatu yang sangat subjektif dan tidak mempunyai nilai kualitatif. Oleh itu, boleh dikatakan semua pendapat mereka boleh diambil kira masing-masing pada tahap yang tertentu.

Akif Basri A126895 LJ05

Menurut teori fisiologikal, emosi yang ditunjukkan oleh manusia merupakan hasil tindak balas otak dan sistem saraf. Di bawah teori ini, terdapat tiga lagi teori lain iaitu James-Lang theory, Cannon- Bard theory dan Psychobiological theory. Teori James-Lang menyatakan bahawa emosi mencetuskan reaksi fisiologikal terhadap rangsangan. Maksudnya, emosi bertindak terlebih dahulu, baru lah fisiologi badan bertindak. Sebagai contoh, seseorang yang terlihat harimau di tengah hutan akan mula merasa takut (emosi) dan fisiologi badan akan bertindak seperti tubuh menggeletar, berpeluh dan sebagainya.

 

Teori Cannon-Bard pula mengkritik teori James-Lang. Cannon dan Bard berpendapat bahawa sistem organ (fisiologi) yang menjadi pencetus reaksi emosi. Maksudnya, organ-organ dalam badan bertindak dan menghantar mesej ke otak untuk memilih emosi. Walaubagaimanpun, seseorang akan bertindak balas terhadap rangsangan tertentu dan mengalami emosi yang sama secara serentak. Misalnya, si polan yang terlihat harimau di tengah hutan tadi (situasi) akan menggeletar tubuhnya, jantung berdegup laju, berpeluh dan sebagainya, dan mengalami emosi takut secara serentak.

 

Saya lebih bersetuju dengan teori James-Lang bahawa emosi bertindak terlebih dahulu sebelum fisiologi badan. Ini kerana saya berpendapat manusia dikurniakan akal dan rasionaliti untuk memilih emosi. Misalnya, bukan semua orang akan terus takut dan lari apabila terlihat anjing liar. Ada yang memilih untuk bertenang dan melakukan tindakan yang lebih bijak seperti duduk dan tidak bergerak, kerana anjing hanya akan mengejar kita sekiranya kita berlari. Contoh lain, apabila kita dimalukan di hadapan orang lain, kita boleh memilih untuk berasa malu dan sedih, atau tetap bergembira seperti menggelakkan diri sendiri atau bertenang. Apabila kita boleh memilih emosi sendiri, barulah organ-organ dalam badan akan bertindak. Kesannya dapat dilihat seperti muka merah apabila malu, gelak apabila gembira, berpeluh apabila takut dan sebagainya.#

 

A135345 YUVARANI NAIR A/P SUKUMARAN LJ03

file:///Users/seetha/Desktop/slide0001_image003.jpg
Salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof Ahmad Zamri Bin Mansor. Minggu ini merupakan minggu ketiga saya menghadiri kuliah untuk kelas Pengurusan Emosi. Tajuk kuliah minggu ini adalah Teori-teori Fisiologikal Kognitif Dan Psikoanalitik. Sebenarnya, tajuk ini telah ditangguhkan daripada minggu pertama saya menghadiri kelas ini kerana dikatakan ianya agak sukar.

Mengulas kuliah minggu ini yang bertajuk Teori-teori Fisiologikal Kognitif Dan Psikoanalitik. Tajuk ini boleh dikatakan lebih berfokus kepada teori-teori yang menerangkan sebab dan cara terhasilnya sesuatu emosi.

Menurut pengalaman emosi, teori evolusioner tidak dapat menjelaskan persoalan-persoalan separti : apakah yang menjadikan kita gembira atau sedih pada sesuatu peristiwa; apakah turutan peristiwa apabila kita mengalami sesuatu perasaan; bagaimanakah pengamatan dikaitkan kepada subjectif pengalaman emosi; dan apakah hubungan antara emosi dan tingkah laku. Kebanyakan teori utama bersetujui bahawa terdapatnya beberapa komponen pada emosi, iaitu perasaan (subjective feelings), penilaian minda (cognitive appraisal), perubahan secara fisilogikal (physiological arousal), pergerakan badan (motor expression), dan keperluan untuk bertindak berdasarkan emosi-emosi (motivational tendencies). Walau bagaimanapun, teori-teori ini berbeza berdasarkan kepentingan pelbagai komponen dan kemunculan komponen-komponen ini ketika urutan peristiwa yang mengandungi respon emosi. Selain itu, teori-teori ini turut dibezakan kepada teori fisiologikal (Physiological basis), teori kognitif (Role of cognition), dan teori psikoanalitikal (Role of the unconscious).

Pertama sekali, saya ingin mengulas Teori Fisiological. Teori ini menekankan bahawa emosi terhasil melalui otak dan sistem saraf, dan dirangsang daripada tindak-balas fisiological. Terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan dalam teori ini, iaitu The James-Lange Theory, The Cannon-Bard Theory, serta Psychobiological Approaches.

The James-Lange Theory merupakan teori psikologi yang dirumuskan oleh William James dan disokong oleh Carl Lange. Hipothesis yang dirumuskan daripada teori ini adalah bahawa emosi terhasil daripada reaksi fisiologikal terhadap perangsang. Jika dihuraikan dengan lebih jelas, teori ini menyatakan yang sesuatu situasi akan menyebabkan reaksi tubuh yang menghasilkan emosi.
Manakala, Common-Sense Theory pula mengatakan bahawa sesuatu situasi akan menyebabkan emosi dan dari situlah terhasilnya reaksi tubuh.

The Cannon-Bard Theory adalah teori yang dirumuskan oleh Walter Cannon dan Phillip Bard. Menurut Cannon, sistem organ yang menghasilkan respon bertindak yang sangat lambat terhadap rangsangan. Tetapi pada hakikatnya reaksi emosi berlaku dengan pantas terhadap rangsangan. Dengan itu, The Cannon-Bard Theory mencadangkan bahawa rangsangan dalaman dan luaran yang menjurus kepada deria impuls dihantar kepada otak dan seterusnya mengakibatkan reaksi emosi. Oleh itu, sesuatu rangsangan menjurus kepada respon tubuh serta reaksi emosi secara serentak. Dalam kata lain, rangsangan akan menyebabkan reaksi emosi dan berakhir dengan respon.

Psychobiological Theory pula merupakan teori yang diusahakan oleh Jack Panksepp. Menurutnya, emosi asas berhubung-kait dengan neural circuits spesifik. Beliau mencadangkan enpat emosi asas, iaitu takut (fear), marah (rage), panik (panic), dan harapan (expectancy), masing-masing disertakan sistem perintah tersendiri di dalam otak. Beliau turut mengusulkan bahawa neurochemicals mungkin juga disertakan dengan pelbagai sistem perintah emosi. Contohnya, Dopamine dan Acetycholine.

Setelah mempelajari ketiga-tiga teori ini, saya cuba mengaitkan beberapa pengalaman saya. Salah satu daripadanya ialah pengalaman saya semasa menyertai kem kepemimpinan di Kem Pos Raya, sebuah perkampungan orang asli yang berdekatan Cameron Highlands. Pada ketika itu, saya berumur 17 tahun dan telah dipilih untuk mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah. Pada malam hari pertama saya berada di sana, semua peserta dikehendaki mengambil bahagian dalam aktiviti Night Walk. Kami dikehendaki mengikut dua orang guru penasihat dan dua orang lagi penduduk di situ tanpa menggunakan lampu suluh. Kita telah merentasi kawasan hutan yang tebal hanya bergantung dengan cahaya bulan pada malam itu. Selepas merentasi hutan, kami diarahkan menyeberangi sungai yang sedang deras mengalir dengan menjadikan batu-batu sebagai jambatan. Sememangnya batu-batu itu besar-besar belaka, tetapi keadaan persekitaran yang gelap dan permukaan batu-batu yang licin membimbangkan kami. Keempat-empat pengiring bersama beberapa rakan saya telah pun menyeberangi sungai tersebut dan menunggu saya di seberang sungai. Bunyi air sungai yang menghempas batu-batu itu mewujudkan imaginasi seolah-olah Tsunami yang sedang berlaku. Pada ketika itu, fikiran saya memang celaru dan asyik terbayang yang saya akan jatuh ke dalam sungai dan mati lemas. Disebabkan imaginasi saya, saya berasa semakin takut dan gelisah. Jika diberi pilihan, saya semestinya tidak akan menyeberangi sungai itu. Saya lebih rela berpatah-balik ke arah hutan itu seorang diri tetapi semua orang yang berada di seberang sungai asyik menyahut nama saya. Saya terlalu takut sehingga air mata saya telah mengalir berderet-deret dan saya memeluk pokok di sebelah saya dengan sekuat yang mungkin. Setelah sekian lama menangis, salah seorang guru pengiring terpaksa kembali ke sebelah sini semata-mata untuk mengiring saya menyeberangi sungai tersebut. Saya masih ingat yang sewaktu saya menyeberangi sungai itu pun saya menangis tidak terhenti-henti dan telah menjadikan guru saya ganti kepada pokok yang saya memeluk sebelum itu.
Mengaplikasikan pengalaman saya dengan teori-teori yang dipelajari, saya berpendapat bahawa rumusan The Cannon-Bard Theory lebih tepat. Hal ini adalah kerana sesuatu respon hanya akan berlaku setelah terlahirnya emosi dan bukan sebaliknya. Sememangnya benar hujah Cannon dalam konsepnya yang mengatakan bahawa sistem organ lambat menghasilkan respon. Dan kadar denyutan jantung, tekanan darah serta fungsi penghadaman tidak mempunyai upaya dalam penentuan emosi yang dialami.

Di samping mengkaji tiga teori di atas, kuliah minggu ini turut menfokuskan kepada Teori Kognitif. Teori pula dapat dibahagikan kepada empat komponen berlainan. Antaranya adalah Schachter's Cognitive Labelling, Misattribution, Transfer of Excitation, dan Cognitive Appraisal.

Secara ringkasnya, Schachter's Cognitive Labelling Theory 
menunjukkan peranan pengecapan kognitif dalam menentukan emosi yang dialami.
Misattribution menyatakan yang kebanyakan orang akan melakukan kesilapan dalam menganggap sesuatu emosi dengan punca yang salah.
Transfer of Excitation pula memaparkan bagaimana sesuatu rangsangan dipindah kepada yang lain.
Cognitive Appraisal Theories merumuskan bahawa proses-proses pemikiran bertanggungjawab merangsangkan respon emosi serta tingkah laku yang dicorakkan untuk mengatasi situasi emosional.

Kesimpulannya, teori-teori yang dipelajari ini jika ditafsir dengan tepat dan diterapkan ke atas pengalaman sendiri, maka bolehlah kita semua lebih memahami diri sendiri dan juga perasaan orang di sekeliling kita.

A134221 Norsatarunisya LJ05

PENGURUSAN EMOSI

TAJUK 05;TEORI-TEORI FISIOLOGIKAL, KOGNITIF & PSIKOANALITIK

Pada kuliah kali ini saya telah menghadiri kuliah pengurusan emosi yang kelima. Pada kuliah ini sya telah mendapat satu pelajaran yang baru dan pelajaran kali ini hanya melibatkan teori sahaja. Antara teori yang saya pelajari adalah tentang teori-teori fisiologikal, kognitif dan psikonalitik. Teori fisiologikal merupakan suatu perubahan iaitu tindakan yang dirasai oleh emosi yang dihadapi. Fisiologikal dari kefahaman saya merupakan emosi yang berlaku dalam diri kita dan juga merupakan emosi oleh minda yang tidak dapat dikawal.

            Teori fisiologikal juga merupakan emosi yang lahir dalam peta minda dan sistem saraf setiap manusia. Jadi terdapat tiga pendekatan yang bersumberkan teori fisiologikal antaranya ialah teori James-Lang, teori Cannond-band dan teori Psychobiological. Pendekatan James-lang adalah yang tertua dan diasaskan oleh Willian James pada tahun 1884 bersama-sama dengan Carl Lang. Mengikut apa yang kita ketahui dan faham reaksi berlaku apabila kita beremosi dan emosi terjadi berdasarkan situasi. Teori James-Lang mengatakan sebaliknya, beliau berpendapat situasi menyebabkan reaaksi tubuh badan baru emosi datang selepasnya.

             Teori yang kedua pula merupakan teori yang dikeluarkan oleh Canon Bard. Canon-Bard  membangkang teori yang dikeluarkan oleh James-Lang. Teori Lang mengatakan bahawa emosi datang terlebih dahulu dan emosi datang dengan cepat. Sebagai contoh, apabila kita terangsang iaitu rangsangan yang membawa kepada emosi kita akan berasa sesuatu kemudian barulah datang fisiologikal. Contohnya jika seseorang takut pada lebah dan apabila lebah menyebabkan kita lari dan melahirkan perasaan takut. Ketiga pula merupakan teori phychobiological iaitu merupakan satu emosi yang dikawal oleh alatan tertentu dan berlaku tindak balas dalam sistem saraf.  

Selain itu, terdapat juga teori kognitif iaitu dengan mengatakan bahawa emosi kita akan menilai dan juga akan dinilai. Teori ini juga terkenal dan dilabelkan sebagai teori kognitif schacter dan schacter setuju dengan teori yang dikeluarkan James-Lang iaitu teori yang bermula dengan stimulus kemudian reaksi tubuh badan dan akhir sekali barulah emosi.

                Walaupun terdapat pelbagai teori, apa yang penting adalah fahaman kita sendiri. Berkemungkinan ada orang akan beremosi dahulu sebelum bertindak dan sebaliknya. Bagi saya kesemua teori yang dikemukakan adalah boleh diterima pakai.