Saturday, 21 August 2010

A134221 Norsatarunisya LJ05

PENGURUSAN EMOSI

TAJUK 05;TEORI-TEORI FISIOLOGIKAL, KOGNITIF & PSIKOANALITIK

Pada kuliah kali ini saya telah menghadiri kuliah pengurusan emosi yang kelima. Pada kuliah ini sya telah mendapat satu pelajaran yang baru dan pelajaran kali ini hanya melibatkan teori sahaja. Antara teori yang saya pelajari adalah tentang teori-teori fisiologikal, kognitif dan psikonalitik. Teori fisiologikal merupakan suatu perubahan iaitu tindakan yang dirasai oleh emosi yang dihadapi. Fisiologikal dari kefahaman saya merupakan emosi yang berlaku dalam diri kita dan juga merupakan emosi oleh minda yang tidak dapat dikawal.

            Teori fisiologikal juga merupakan emosi yang lahir dalam peta minda dan sistem saraf setiap manusia. Jadi terdapat tiga pendekatan yang bersumberkan teori fisiologikal antaranya ialah teori James-Lang, teori Cannond-band dan teori Psychobiological. Pendekatan James-lang adalah yang tertua dan diasaskan oleh Willian James pada tahun 1884 bersama-sama dengan Carl Lang. Mengikut apa yang kita ketahui dan faham reaksi berlaku apabila kita beremosi dan emosi terjadi berdasarkan situasi. Teori James-Lang mengatakan sebaliknya, beliau berpendapat situasi menyebabkan reaaksi tubuh badan baru emosi datang selepasnya.

             Teori yang kedua pula merupakan teori yang dikeluarkan oleh Canon Bard. Canon-Bard  membangkang teori yang dikeluarkan oleh James-Lang. Teori Lang mengatakan bahawa emosi datang terlebih dahulu dan emosi datang dengan cepat. Sebagai contoh, apabila kita terangsang iaitu rangsangan yang membawa kepada emosi kita akan berasa sesuatu kemudian barulah datang fisiologikal. Contohnya jika seseorang takut pada lebah dan apabila lebah menyebabkan kita lari dan melahirkan perasaan takut. Ketiga pula merupakan teori phychobiological iaitu merupakan satu emosi yang dikawal oleh alatan tertentu dan berlaku tindak balas dalam sistem saraf.  

Selain itu, terdapat juga teori kognitif iaitu dengan mengatakan bahawa emosi kita akan menilai dan juga akan dinilai. Teori ini juga terkenal dan dilabelkan sebagai teori kognitif schacter dan schacter setuju dengan teori yang dikeluarkan James-Lang iaitu teori yang bermula dengan stimulus kemudian reaksi tubuh badan dan akhir sekali barulah emosi.

                Walaupun terdapat pelbagai teori, apa yang penting adalah fahaman kita sendiri. Berkemungkinan ada orang akan beremosi dahulu sebelum bertindak dan sebaliknya. Bagi saya kesemua teori yang dikemukakan adalah boleh diterima pakai.

No comments:

Post a Comment