Friday, 1 October 2010

A134329 NUR AFIFI LJ10

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

 

Pada minggu yang ke sebelas, kami telah diajar tajuk yang ke sepuluh iaitu kebijaksanaan emosi. Objektifnya, saya dapat memahami makna pengurusan emosi,memahami pengaplikasian teori-teori, emosi bagi mengurus emosi, memahami bahawa pengurusan emosi, memerlukan kebijaksanaan dan kematangan emosi, memahami konsep kebijaksanaan dan kematangan emosi.Definisi pengurusan emosi adalah suatu cara dimana seseorang individu itu mengurus dan mempengaruhi perasaan atau ekspresi dan cara bagaimana dapat pengaruhi perasaan orang lain.

Terdapat empat Model EI iaitu Ability Based Model, The Emotional Competencies (Goleman) model,The Bar-On model of Emotional-Social

Intelligence (ESI), dan juga  The Trait EI model. Salah satu model adalah Ability Based Model.Definisi model ini mengatakan penerimaan emosi ,meningkatkan perlakuan emosi,dan memahami emosi.Konsep model ini menceritakan tentang emosi sebagai sumber maklumat berguna membantu memahami persekitaran social.Model ini juga mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan  emosi kepada kognisi yang lebih luas.Saya juga mempelajari menggunakan emosi,memahami emosi, dan menguruskan emosi.

Saya juga dapat mempelajari perkataan  baru yang sangat berguna kepada saya. Sebelum ini saya tidak pernah mendengar istilah ini iaitu Alexithymia yang bermaksud gejala kekosongan emosi.Individu yang mengalami Alexithymia tidak dapat tahu apa perasaan yang dialaminya.Mereka sering merasakan diri mereka tiada perasaan suka,marah,sedih dan sebagainya. Dan individu ini jarang menangis.

Emotional competence (EC) merujuk kepada keupayaan seseorang dalam menyampai dan meluahkan perasaan mereka. Contohnya,perasaan amarah. Amarah adalah reaksi kekuatan individu melawan sifat agresif

Selain itu,model Trait El mengatakan Trait EI Sifat EI (atau 'sifat emosional self-efficacy') merujuk pada suatu konstelasi perilaku kedudukan dan selfperceptions  satu tentang kemampuan untuk mengakui, proses, dan memanfaatkan emotionladen maklumat'. Definisi EI meliputi perilaku diri kedudukan dan dirasakan  kemampuan dan diukur sebagai menentang model berdasarkan kemampuan yang  merujuk pada kemampuan yang sebenarnya ketika mereka mengekspresikan diri berasaskan prestasi  tindakan.Secara konklusinya, Pengurusan emosi memerlukan kemahiran mengenalpasti dan mengawal emosi dengan efektif.Minta maaf jika jurnal ini ada kelemahannya.

Terima kasih.

Sekian.end#


No comments:

Post a Comment