Friday, 1 October 2010

A129013 Arfa Rina LJ10

Emosi dan kebijaksanaan


Definisi pengurusan emosi yang ditafsirkan oleh "Totterdell,2000" adalah cara menguruskan dan mempengaruhi emosi kita sendiri dan persekitaran kita termasuk orang lain. Bagi Kebijaksanaan Emosi pula bermaksud kebolehan kita untuk monitor emosi sendiri dan orang lain. Dalam pengurusan emosi,tiada "Denial Syndrom" iaitu penafian. Air muka kita mudah menggambarkan perasaan dan emosi kita. Ini menjadi garis panduan pemikiran seseorang dan perlakuannya. Kita dapat mengenalpasti perbezaan emosi. (Salovey & Mayer, 1990)


Model IE adalah antara teori yang berkaitan dengan kebijaksanaan pengurusan emosi. Antara teori berkaitan adalah Ability Based Model , The Emotional Comp Etencies (Goleman) model, The Bar- On model of Emotional – Social. Dalam kuliah kali ini, tajuk difokuskan kepada The Emotional Competencies (Goleman) Model. Teori  ini diperkenalkan oleh Daniel Goleman. Ia amat berkait rapat dengan EQ. Emotional Competencies (E comp) adalah bukan bakat semulajadi tapi sesuatu yang boleh dipelajari. E Comp merujuk kepada bakat kobolehan seseorang untuk meluahkan emosi. Kesannya, seseorang itu boleh berinteraksi dengan baik dan  dia tidak mudah terikut-ikut dengan emosi yang dicipta oleh keadaan persekitaran dan orang lain. Konsep  E.Comp ini adalah normal dalam kalangan manusia. Contohnya, kemarahan (Anger), ia selalunya dipandang negative kerana ia adalah reaksi agresif. Namun, kemarahan juga adalah positif mengikut keadaan kemarahan itu adalah cara mewujudkan atau mengatasi ketakutan dalam diri kita.


E.Comp membina "self awareness"(tahap kendiri) , "self-management" (pengurusan diri), "social awareness" (pembangunan social) dan juga "relationship management" (pengurusan hubungan). Impak yang jelas dapat dilihat secara lahiriahnya adalah kebolehan seseorang itu mengenalpasti emosi dan kesannya. Pada masa yang sama, memandu seseorang itu membuat keputusan mengenai perasaan dan emosi. Setelah dapat mengenal pasti emosi,seseorang itu dapat mengadaptasinya kepada sekeliling. Contohnya, pengawalan emosi yang tinggi dapat mengalihkan perkara yang mengganggu emosi seperti apabila kita melihat gambar seseorang,kita teringat kepada orang lain. Kadar adaptasi juga bertambah baik apabila seseorang itu lebih flexible dalam menangani perubahan dan juga mudah merebut peluang yang ada kerana keyakinan diri yang tinggi. Seseorang itu, lebih bersikap optimistik.


Terdapat 10 perkara berkaitan dengan kebijaksanaan emosi. Iaitu;

1.       Label our feelings rather than labeling people or situation.

2.       Distinguish between thoughts and feelings

3.       Take responsibility for our feeling

4.       Use your feelings to help us make decisions

5.       Show respect for other people's feeling

6.       Feel energized, not angry

7.       Validate other people's feelings

8.       Practice getting a positive value from their negative emotions

9.       Don't advice, command, control,criticize, judge or lecture to others.

10.   Avoid people who invalidate them, or don't respect their feelings.

 

 

Sekian.terima kasih.


No comments:

Post a Comment