Saturday, 4 September 2010

A134329 NUR AFIFI LJ07

Assalamualaikum dan salam sejahtera..

     Pada minggu ini , kuliah pengurusan emosi bertajuk emosi dan ingatan.Adakah emosi membantu kita lebih mengingati sesuatu perkara atau situasi?Pada pendapat saya,saya bersetuju dengan kenyataan itu.Emosi dan ingatan terbahagi kepada dua kategori iaitu emotional content dan emotional state (mood).


     Dalam subtopik 'emotional content' terdapat kenyataan yang mengatakan  perkara atau emosi yang menyenangkan lebih mudah untuk di lupakan.Disebaliknya, jika ada peristiwa dan emosi yang tidak menyenangkan,kita akan mudah atau sentiasa
mengingatinya .Contohnya ,kehilangan orang yang tersayang.Selain itu,orang dewasa nampaknya menetapkan emosi mereka lebih baik daripada orang muda.Secara keseluruhannya, elemen emosi jika di selitkan bersama ,ingatan akan lebih lama kekal.


     Selain itu, mood adalah salah satu aspek emosi.Ia terbahagi kepada dua iaitu 'mood congruence' dan  'mood dependence'.'Mood congruence' mengatakan apabila kita berada dalam keadaan mood yang sedih,contohnya, kita akan sering mengingat peristiwa tersebut.Sudah tentu perkara yang menyedihkan adalah peristiwa negatif dan sukar bagi seseorang itu untuk melupakannya.


     'Mood dependence'pula memberitahu kita bahawa,kita akan mudah mengingati sesuatu perkara atau fakta sekiranya kita berada dalam situasi atau mood ingin tahu.
Dalam tajuk ini juga saya dapat tahu dimana otak memainkan peranan penting dalam mengendalikan emosi seseorang itu.Ia di panggil 'amyglada'.


     Umur dan jantina juga merupakan aspek yang penting untuk di ambil kira dimana ia mempunyai pelbagai perbezaan dalam tajuk emosi dan ingatan ini.sememangnya terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam aspek emosi.Antara lelaki dan perempuan,perempuan merupakan insan yang lebih kuat mindanya dalam mengingati sesuatu perkara sama ada masa silam atau kini.Tetapi ,perempuan jugalah yang mudah lupa.Dari segi umur pula ,memori untuk mengingati makin pudar apabila umur kita semakin meningkat.

Secara kesimpulannya dengan adanya emosi ,ingatan akan lebih kekal lama di minda kita.Minta maaf sekiranya jurnal ini ada kekurangan.Sekian terima kasih.

No comments:

Post a Comment