Friday, 10 September 2010

A133542 OON CHIA SOON LJ08

            Selamat sejahtera dan Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua orang.Pada minggu ini, kuliah bagi kursus pengurusan emosi dijalankan dengan cara yang unik. Oleh sebab minggu ini bermulalah Hari Raya, kita menjalankan kuliah kita melalui internet. Semua informasi telah diletakkan di blog professor. Tajuk kuliah kali ini ialah berkaitan dengan Emosi dan Motivasi. Objektif bagi tajuk kuliah ini adalah untuk memahami apa itu motivasi dan juga perhubungan di antara emosi dan motivasi. Dari segi definisi, emosi dapat didefinisikan seperti keberkesanan tone dan emosi tidak dapat dikira secara positif atau negatif dan ianya adalah neutral. Motivasi pula menbawa definisi seperti Sesuatu tindakan yang dapat mendorong kita untuk melakukan sesuatu.

            Emosi dapat dibahagikan kepada empat komponen iaitu perasaan, proses kognitif, perubahan fisiologi dan tingkahlaku berkaitan.Oleh itu, emosi lebih luas maknanya daru perasaan. Emosi juga tidak dapat dipisahkan dari motivasi (baron & Logan,1993). Emosi sebagai motivasi kepada tingkah laku dan motif boleh menjadi emosional (Lang et al, 1992). Sebagai contohnya, motif bagi pembunuhan adalah mungkin untuk mendapat duit dan juga disebabkan kebencian iaitu sesuatu emosi. Cinta akan memotivasikan seseorang untuk terlibat dalam tingkah laku tertentu seperti menghantar pesanan ringkas, menelefon, memberi hadiah dan juga mendirikan rumah tangga. Walaubagaimanapun, bukan semua keadaan, emosi menjadi pendorong atau motivator. Tidak semua pendorong berasaskan kepada emosi. Sebagai contoh yang nyata, belajar dengan kuat dan berusaha adalah motif pencapaian ; makan adalah motif lapar.

            Terdapat beberapa theori telah diperkenalkan seperti James Lange Theory, Cannon's Challenge, Two Factor Theory. Sebuah keadaan ghairah otak yang melibatkan pengaktifan wajah dan perubahan tubuh, penilaian kognitif, perasaan subjektif, dan kecenderungan untuk bertindak, semua dibentuk oleh Peraturan budaya. Emosi melayani sebagai respon adaptif tubuh kita untuk kegiatan di lingkungan dan membantu mereka dalam mengkomunikasikan niat kita untuk orang lain.  Motivasi adalah menjangka apa yang mungkin berlaku. Oleh itu, motivasi adalah apa yang membuat seseorang melakukan satu hal daripada yang lain - apa proses pemilihan program kegiatan selanjutnya, kegiatan interaktif lebih banyak (Mook, 1996).

            Dari segi konsep dan theori motivasi, motivasi merupakan faktor di dalam dan di luar organisma yang menyebabkan untuk berperilaku yang cara tertentu pada waktu tertentu. Drive merupakan keadaan dalaman atau dorongan yang menghidupkan perilaku untuk mengurangkan keperluan dan memulihkan homeostasis. Inceptive merupakan luaran tujuan yang "menarik" atau "mendorong" perilaku. Konsep yang lain seperti instinct iaitu motif bawaan, arousal adalah orang termotivasi untuk mempertahankan tahap optimum ghairah, humanistiv theory iaitu keperluan hierarchy juga diperkenalkan. Drive merupakan state bagi otak. Hub bagi banyak sistem drive pusat terletak di hipotalamus. Drive juga merupakan sesuatu keperluan kepada tissue. Homeostasis merupakan satu kestabilan yang hendak sentiasa dikawal dalam keadaan yang optimum untuk memastikan badan boleh berfungsi. Drive mungkin kerana tidak baik dalam homeostasis, menyokong perilaku untuk memperbaiki ketidakseimbangan. Haiwan bertindak mengikut keperluan tissue mereka. Akan tetapi, bukan semua drive boleh dijelaskan dengan homeostasis.

            Insentif adalah setiap faktor (kewangan atau bukan-kewangan) yang menyediakan motif untuk tindakan tertentu, atau dianggap sebagai alasan untuk memilih satu pilihan dengan alternative seperti kewangan, moral dan paksaan. Instinct merupakan sesuatu yang terpelajar, tetap mewarisi pola tindakan balas atau reaksi terhadap rangsangan jenis tertentu. Arousal adalah keadaan fisiologi dan psikologi yang terjaga. Orang termotivasi untuk mempertahankan tahap optimum daripada ghairah-tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bagi humanistic theories pula, Abraham Maslow menyarankan bahawa motif terbahagi dalam beberapa tingkatan dari keperluan asas bertahan hidup untuk keperluan psikologi dan pemenuhan diri.

            Kesimpulannya, melalui cara belajar dengan internet, walaupun ada sedikit kurang biasa, tetapi informasi yang ingin disampaikan turut mampu diterima tetapi proses bagitu adalah sedikit bosan jika berbanding dengan penyampian pensyarah. Melalui penyampaian pensyarah, kita dapat cuba untuk mengingatkan sesuatu dan informasi juga lebih senang untuk diingat melalui suara.

No comments:

Post a Comment