Thursday, 29 July 2010

A134394 amal LJ01

                         Emosi boleh digambarkan oleh seseorang itu melalui pelbagai cara. Salah satu caranya ialah dengan melalui riak muka di wajah seseorang. Darwin's teori teori mengatakan bahawa emosi asas manusia ialah ciri-ciri dalaman manusia dan diekspresikan dalam bentuk seragam.
                         Teori utama yang disebut oleh Plutchik's terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, bahasa emosi. Bahasa emosi pula terbahagi kepada 3 iaitu, bahasa bahan subjektif, bahasa perangai dan bahasa fungsi. Bahasa emosi merujuk kepada emosi biasa. Contohnye seperti menangis,gembira, dan lain-lain. Bahasa perangai pula merujuk kepada apakah tindakan susulan dari emosi. Manakala bahasa fungsi pula merujuk kepada fungsi emosi.
                          Kedua, reaksi adapsi asas. ia pula terbahagi kepada 8. Iaitu, rasa takut,marah,menyampah,terkejut,gembira,sedih,rasa ingin tahu,kecewa. Ketiga, dimensi emosi. Ia mengandungi tiga perkara penting iaitu, intensiti(kekuatan emosi), kesamaan(merujuk kepada hubungan perkaitan) dan akhir sekali, polariti(merujuk kepada kekutuban).
                         Teori utama emosi yang disebutkan oleh Tomskin's ialah, "apa yang menyebabkan apa,belajar yang membantu FFT dan kritik tentang FFT."
                         Manakala Izard's pula menerangkan tentang teori riak wajah. Beliau berkata bahawa, sejak kita dilahirkan, kita sudah dibekalkan dengan emosi. Pada usia kita 3bulan, kita mempelajari emosi marah. Pada usia kita 3 nulan, kita mempelajari malu, puashati pada usia 1 tahun dan bersalah pada umur 2 tahun.
                         Kesimpulannya, masing-masing mempunyai cara yang tersendiri untuk mntafsirkan emosi. Emosi adalah suatu perkara kompleks yang masih dikaji sehingga ke hari ini...

No comments:

Post a Comment