Friday, 23 July 2010

A130691 NORAIDA LJ01

Hari pertama saya berada dalam kelas pengurusan emosi , saya takut-takut kerana tidak mengetahui apa-apa yang akan dipelajari berkenaan pengurusan emosi ini ,setelah pensyarah menyentuh pengenalan mengenai emosi iaitu dari segi definisi, komponen emosi dan sebagainya, barula saya dapat memahami bahawa emosi adalah sesuatu yang kompleks serta diperantarakan oleh sistem saraf. Emosi juga adalah berbeza dengan perasaan. Perasaan adalah salah satu daripada komponen  emosi dan emosi adalah perkara yang lebih luas daripada perasaan kerana emosi yang mendadak atau naik akan berlakunya berubah terhadap diri seseorang. Sebagai contoh ,pembunuh yang berlaku disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan wang akan menyebabkan pelaku tersebut tidak berasa takut, bersalah, berdosa kerana emosi telah menguasai diri pelaku tersebut.Seperti  contoh lain pula ,beberapa minggu ini saya tidak dapat tidur malam disebabkan saya terpaksa tidur keseorangan di asrama dan tidak seperti tahun sebelum ini, saya berasa amat takut dengan persekitaran bilik saya apabila mendapat tahu bilik kawan saya hendak diceroboh masuk beberapa hari yang lepas. Hal ini dapat saya kaitkan dengan pengurusan emosi yang berlaku terhadap diri saya dan apa yang telah saya pelajari mengenai pengurusan emosi ini. saya rasa dalam kempat-empat komponen emosi yang terdapat iaitu yang pertama adalah affective experiences, kedua pula cognitive processes, seterusnya physiological adjustments dan terakhir behavior. Kempat-empat komponen emosi  ini yang dapat dikaitkan dengan diri saya adalah affective experieces iaitu terlalu bermain dengan perasaan menyebabkan berlakunya gangguan tidur. Emosi sebenarnya dapat diukur dan terdapat beberapa cara iaitu salah satu daripadanya ialah melalui temubual dengan individu yang dipilih.

No comments:

Post a Comment