Friday, 3 September 2010

A134730 Farzana LJ07

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini satu tajuk baru telah diajar dalam sesi kuliah kursus Pengurusan Emosi iaitu emosi, ingatan dan pembelajaran. Persoalan yang timbul ialah. Adakah emosi membantu mengingat sesuatu? Tidak dinafikan bahawa emosi merupakan salah satu elemen penting bagi sesetengah individu untuk mengigati sesuatu perkara. Emosi secara lazimnya memberi kesan yang mendalam sekiranya peristiwa tersebut beremosi berbanding dengan peristiwa yang bersifat neutral.

Kesan emosi boleh dibahagikan kepada dua komponen iaitu emosi kesepadanan dan juga emosi kebergantungan. Emosi kesepadanan ialah apabila kita menyaksikan ataupun mengalami sesuatu perkara yang sepadan dengan emosi kita pada masa itu. Sebagai contoh, seorang individu melihat peristiwa kemalangan yang teruk dan mengakibatkan kematian. Emosi seseorang biasanya akan menjadi sedih. Jika pada masa yang sma individu tersebut sedia kala berasa sedih, keadaan emosi ini dikenali sebagai emosi kesepadanan. Emosi kebergantungan pula merujuk kepada bahawa mengingati fakta adalah mudah apabila emosi pada masa tersebut betul-betul ingin memahami perkara tersebut.

Terdapa tiga bahagian otak yang berkait rapat dengan emosi ingatan.  Bahagian amygdala berfungsi untuk menilai dan juga mengira emosi sesuatu peristiwa. Bahagian amygdale selalunya dikaitkan dengan pengalaman yang negatif. Bahagian seterusnya ialah cerebellum. Bahagian ini berkait rapat dengan koordinasi, juga terlibat dalam proses merangsang emosi dengan lebih kuat dan juga perasaan takut yang berpanjangan. Bagi bahagian prefrontal cortex, bahagian ini dipengaruhi oleh kombinasi mood dan juga kognitif.

Terdapat perbezaan dari segi jantina dan juga usia dalam emosi ingatan. Wanita adalah lebih baik dalam mengingati memori yang beremosi. Wanita juga dikatakan lebih terpengaruh dengan sebarang peristiwa yang beremosi. Semakin usia meningkat, ingatan terhadap sesuatu memori akan menjadi semakin lemah. Terdapat beberapa dapatan mengatakan bahawa bagi individu yang berusia, bahagian amygdala aktif dengan seimbang di antara imej positif mahupun negatif. Bagi individu yang muda pula, amygdale lebih aktif kepada imej yang negatif. Emosi dan juga prhatian berkait rapat dengan fenomena. Emosi berfungsi ke atas memori dalam pelbagai cara termasuklah menghasilkan hormon tekanan, kapasiti memori yang digunakan untuk bekerja, dan juga penglibatan bahagian otak yang tertentu.

Oleh yang demikian, ingatan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek dan juga terdapat beberapa bahagian otak yang mengawal emosi ini. Sekian, terima kasih.

 No comments:

Post a Comment