Thursday, 30 September 2010

a133767 adda LJ02        Sedar tak sedar sudah miggu ke3 saya menjejakkan kaki ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Banyak benda yang telah saya pelajari tidak kiralah dari segi akademik mahupun sahsiah. Pada minggu ke3 ini, kursus pengurusan emosi telah banyak mendedahkan saya kepada struktur dan expresi emosi. Sebelum ini, saya hanya tahu manusia hanya akan beremosi jika menghadapi sesuatu  keadaan atau situasi tapi pada miggu ke3 ini saya telah pelajari apa iti struktur dan expresi emopsi. Miggu lepas saya telah didedahkan dengan apa itu definisi emosi mengikut teori-teori tertentu yang menjelaskan apa itu emosi.

    Sebenarnya, struktur dan expresi emosi hanyalah sedikit sebanyak  dari emosi asas yang di panggil primary emotion iaiti emosi asas. Ia juga merupakan cirri-ciri semulajadi manusia yang beremosi. Expresi juga adalah satu persamaan yang merentasi budaya dan bangsa. Ia terbahagi kepada dua teori iaitu evolutionary biological, toeri ini dadalah salah satu teori yang dinyatakan oleh Darwin dan yang keduanya adalah pembelajaran teori.

     Struktur dan expresi teori boleh dibahagikan kepada 5 teori iaitu Darwin's BTE, Plutchick's PET, Tomkin's FFT, Izard's UFE dan learning theory.

    Menurut Darwin, emosi terdiri daripada emosi asas. Emosi asas ini adalah ciri-ciri dalaman manusia yang dialami serta diexpresikan dalam bentuk keseragaman budaya dan bangsa. Dalam bukuny iaitu The Expression Of The Emotion In Man  And Animal menyatakan bahawa expresi wajah melambangkan emosi, ini kerana muka adalah yang senang dilihat bukannya organ lain. Beliau juga telah membuat kajian keatas 36 bangsa yang berbeza dan mengemukakan 16 soalan yang berkaitan dengan emosi dan mendapati jawapan merek adalah sama. Emosi asas juga ada prons dan cons. Prons menyatakan bahawa system saraf dan struktur neural boleh mempamerkan sesetengah emosi dan ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Cons pula menyatakan bahawa tidak ada apa-apa yang boleh di kaitkan dengan emosi asa kerana ini adalah unsur asas yang menjadikan emosi itu contohnya kegembiraan.

     Menurut Plutchick pula emosi boleh dibahagikan kepada 3 iaitu emosi bahasa, adaptasi asas tindakbalas dan emosi dimensi. Bagi emosi bahasa pula boleh digambarkan melalui 3 bahasa yang berbeza iaitu subjective language, behavioral language dan functional. Bagi subjective menggambarkan bahasa biasa bagi emosi. Behavioral pula merujuk kepada tindakan susulan dari emosi yang telah diransang. Functional pula merujuk kepada fungsi tersebut kepada seseorang. Plutchick telah membahagikan kepada 8 adaptasi tindakbalas iaitu takut, jijik, terperanjat, gembira, sedih, terima, dan rasa ingin tahu. Plutchick juga telah menyatakan emosi mengikut 3 dimensi iaiti darjah kekuatan emosi, hubungan atau perkaitan dan kekutuban.

     Selain dari teori diatas, Tomkin juga telah menyatakan teori beliau iaitu apa yangyang menyebabkan emosi, penyokongan pembelajaran FFT, dan kekriitikan  FFT. Dibawah studies that support terbahagi kepada 2 iaitu Hess's study dan Zajonc's.

     Izard pula menyatakan bahawa mekanisma neural untuk FE adalah persepsi dan expresi adalah semulajadi.

    Yang terakhir adalah pembelajaran dan pengalaman toeri iaitu pengalaman yang di terbitkan oleh biological dan pemmbelajaran toero mengikut pengalaman.   

       No comments:

Post a Comment