Sunday, 26 September 2010

A126640 Hasliza LJ09

Minggu ini diteruskan dengan sesi perkuliahan dalam tajuk kesembilan iaitu Emosi dan Personaliti. Kedua-duanya mempunyai kaitan dalam kehidupan kita seharian. Tidak dapat dinafikan setiap manusia mempunyai emosi dan personaliti diri masing-masing. Setipa manusia mempunyai sesuatu keadaan ataupun reaksi emosi yang berbeza walaupun berlaku pada peristiwa yang sama. Personaliti ini amat penting kerana membolehkan kita membezakan antara berlainan individu. Emosi dan personality ini amat berperanan dalam menentukan reaksi seseorang.

 

Personaliti dapat kita definisikan sebagai kombinasi sifat psikologi untuk menkelaskan seseorang berdasarkan ciri-ciri sama ada  seseorang itu bersikap pasif, agresif dan sebagainya. Dalam mempelajari personality ini terdapat dua teori iaitu A dan B. Bagi teori A adalah mengenai personality seseorang yang melakukan kerja dengan cepat, berdisiplin dan lain-lain. Misalnya seorang pelajar itu suka membuat assignment selepas sahaja diberikan tajuk oleh pensyarahnya, maka pelajar ini dianggap seorang yang berdisiplin. Teori B pula adalah bertentangan sifatnya dengan teori A iaitu setiap kerja yang dilakukan oleh seseorang adalah bersifat sederhana, mudah bergaul dan setiap kerja yang dilakukan agak 'slow' dan 'cool'. Misalnya bagi seseorang pelajar yang sentiasa 'cool' dia akan melakukan sesuatu kerja itu  secara sederhana dan mudah berkomunikasi dengan sesiapa sahaja.

 

Seterusnya, mengikut Myers Briggs Type Indicator (MBTI) yang menjadi satu instrument untuk dijadikan bahan komersil. Dalam MBTI dapat dibahagikan kepada  iaitu extroverted atau introverted (E dan I), Sensing atau intuitive (S dan I), Thinking atau Feeling (T dan F), dan Judging atau Perceiving (J dan P).Mengikut MBTI ini kita dapat menguji tahap personality dalam diri kita ataupun orang lain. Amat bagus sekali kulaih pada minggu ini kerana kita dapat mempelajari berkenaan personality diri. Sudah pasti ramai yang tidak mengetahui tahap-tahap emosi dan personality dalam diri.

 

The Big Five Model ataupun lima ciri yang dapat membezakan personality dalam diri seseorang. Lima cirri tersebut ialah Openess to experience, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableneis dan Neutution. Kelima-lima ciri ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza di antara satu sama lain. Misalnya dalam Extroversion yang amat memerlukan tahap keselesaan ketika berada di khalayak ramai sewaktu sedang bersosial dan Openess to experience yang mengukur minat seseorang terhadap perkara-perkara baru untuk mencari pengalaman .

 

Kesimpulannya, kuliah pada minggu ini amat menarik sekali kerana saya dapat mengetahui ilmu tentang personality diri dan orang lain. Bukan mudah untuk kita mengetahui semua ini melainkan ilmu yang dipelajari itu adalah daripada pensayarah seperti Dr. Zamri. Terima kasih diucapkan kepada Dr. kerana berusaha memberikan kami  semua ilmu ini.

No comments:

Post a Comment