Sunday, 26 September 2010

A128223 ROSIDI LJ09

Assalamualaikum,salam sejahtera dan salam 1 Malaysia.

 

Pada 22/9/2010 yang lepas iaitu hari rabu merupakan kuliah pengurusan emosi yang ke 9. Kuliah pada ini bertajuk emosi,personaliti dan tingkahlaku.Dalam kuliah ini saya dapat memahami tentang perhubungan di antara emosi,personaliti dan tingkahlaku.Di sini emosi dapat di definisi sebagai perasaan seperti perasaan sedih,gembira dan sebagainya,ini akan menyebabkan berlaku perubahan tubuh dan seterusnya melakukan sesuatu jenis tingkahlaku.Bagi membezakan seseorang individu,emosi dan personaliti amat berguna.Manakala personaliti pula bermaksud satu kombinasi yang berkaitan dengan Psychologi yang selalu kita kelaskan dan tafsirkan tentang seseorang dari segi karakter seperti agresif,pendiam,aktif dan sebagainya.

 

 

               Extroverted Vs introverted merupakan sifat yang bertentangan.Introverted bermaksud pendiam dan pemalu. Manakala Extroverted pula bermaksud bersikap secara terbuka iaitu bersosial.Terdapat juga sifat-sifat lain seperti judging vs perceiving ,sensing vs intuitive,dan thinking vs feeling.Selain itu kami juga mempelajari tentang keadaan dan gaya emosi,iatu emosi adalah bersifat transitory,yakni bergantung kepada situasi daripada individu yang spesifik.Manakala bagi tret emosi pula adalah merupakan reaksi emosi yang konsisten yang dipamerkan oleh seseorang individu dalam pelbagai kehidupan.

 

 No comments:

Post a Comment