Saturday, 30 July 2011

A131818 YEOH MIN HUI LJ01 - EMOSI DAN KEHIDUPAN KITA


 


A131818  YEOH MIN HUI

Salam sejahtera serta salam satu Malaysia. Dengan artikel ini, saya ingin membuat ulasan saya untuk jurnal pembelajaran kursus ZT2253 dalam topik Pengurusan Emosi.

Sebelum kuliah ini, pemahaman saya tentang emosi ialah emosi merupakan sesuatu yang sangat abstrak dan tidak dapat diramalkan. Emosi merupakan perasaan seseorang yang dipengaruhi dengan stimulasi ianya peristiwa yang berlaku di sekelilingnya dan emosi akan seterusnya, mempengaruhi kelakuan, sikap dan pembuatan keputusan seseorang itu. Saya turut berpendapat bahawa emosi itu merupakan sesuatu yang sungguh susah untuk dipelajari dan tidak dapat diukur. Seseorang itu hanya akan dapat memahami dan mempelajari emosi melalui pengalamannya. Tetapi selepas Kuliah Pengenalan Emosi, saya telah mengenali emosi dari perspektif yang lebih luas.

Emosi didefinisikan sebagai satu set kompleks universal yang berkisarkan hubungan saling melengkapi antara faktor subjektif dan objektif, termasuklah peranan sistem neurohormon tubuh, jasad kita oleh Kleinginna & Kleinginna di mana factor subjektif dipengaruhi oleh kepercayaan individu ataupun berdasarkan fakta. Dengan kata lain, ia melahirkan perasaan melalui pengalaman yang melibatkan emosi, menjana proses kognitif yang menyuntik emosi yang bersesuaian dengan keadaan, perubahan fisiologi serta tindakbalas luaran mengikut situasi. Sebagai contoh, untuk diri saya, mahupun saya sangat marah sekali terhadap seseorang, saya tidak akan meluahkan kemarahan saya dengan sembarangan. Saya akan mempertimbangkan situasi dan keadaan dahulu. Saya akan cuba sedaya upaya untuk mengawal emosi sendiri kerana saya tahu meskipun saya memarahi orang tersebut, saya tidak dapat apa-apa kebaikan tetapi akan pula menimbulkan salah faham serta kesan yang buruk orang lain terhadap saya. Tetapi dalam keadaan yang saya tidak ada penyelesaian yang lebih baik lagi, saya akan cuba untuk memberitahu orang tersebut tentang pendapat saya dengan emosi yang paling tenteram kerana saya tahu bertolak-ansur dan pengawalan emosi sungguh penting sekali.

Saya turut belajar tentang empat komponent emosi iaitu perasaan, proses kognitif, perubahan fisiologi serta tingkah laku yang berkaitan. Oleh itu, emosi lebih luas dari perasaan. Emosi juga tidak dapat dipisahkan daripada motivasi berdasarkan pembentangan Baron dan Logan pada tahun 1993. Selanjutnya, emosi turut dikatakan sebagai motivasi kepada tingkahlaku dan motif boleh dijadikan emosional, menurut Lang et al pada tahun 1992. Contohnya, cinta akan mendorong seseorang untuk melibatkan diri dalam tingkahlaku yang tertentu seperti menghantar mesej telefon, menelefon, member hadiah serta mendirikan rumah tangga. Walaubagaimanapun, tidak semestinya dalam semua keadaan, emosi menjadi pendorong dan bukan semua pendorong berasaskan emosi. Dengan erti yang lain, tekanan akan mempengaruhi emosi kita mahupun dengan positif atau eustres ataupun dengan cara negatif, iaitu destres. Jikalau kita melebihi batasan individu, ia boleh menjadi sesuatu yang menyebabkan seseorang itu berputus asa dan kehilangan matlamat kehidupan. Kalau tekanan itu dalam kadar yang berpatutan, ianya akan menjadi motivasi untuk menjayakan or mencapai sesuatu matlamat.

Walaupun emosi merupakan sesuatu yang abstrak dan mujarad, perubahan fisiologi seseorang dapat diukur. Tahap emosi turut dapat diukur dengan pentafisrsn prestasi jasmaniah yang memberitahu fungsi badan. Detektif dapat mengenal pastu adakah saspek tertuduh ada melakukan jenayah ataupun sebaliknya melalui kaedah-kaedah seperti temu bual, soal selidik dan pemantauan spanjang masa. Selain daripada itu, aktiviti elektrik otak dan aktiviti pergerakan otot dalam kadar respirasi memudahkan pencarian penjenayah.

Dalam kuliah yang kedua, kita telak didedahkan kepada struktur dan ekspresi emosi serta pengalaman emosi. Terdapat dua theory utama dalam struktur dan espresi emosi iaitu theori evolusi dan juga theori pembelajaran. Dalam kuliah tersebut, struktur dan espresi emosi berdasarkan Darwin's basic theory of emotions, Plutchik primary emotion theory, Tomkin's facial feedback theory dan Izard's innate facial expression. Theori pembelajan turut diberi keutamaan dalam kuliah tersebut. Namun, semua theory menpunyai satu dasar persamaan iaitu evolusi daripada pengalaman.

Berdasarkan Darwin's basic theory of emotions, emosi terdiri daripada emosi asas iaitu Primary Emotion. Berdasarkan Kokoszka, emosi primari adalah cirri-ciri dalaman manusia yang dialami serta diekspresikan dalam bentuk yang seragam dalam semua bangsa dan budaya. Teori Darwin's basic theory of emotions mengatakan bahawa ekspresi muka dan wajah seseorang melambangkan emosinya. Keseragaman emosi melalui air muka dan sifat universal merupakan kebaikan teori Darwin. Namun, teori yang adaptif ini tidak dapat mendefinisikan emosi dengan sesuai oleh sebab emosi terbentuk daripada gabungan unsur-unsur dan bukannya berdasarkan hanya satu emosi primari.

Plutchik's Primary Emotion Theory boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu Language of emotion, basic adaptive reaction dan dimensions of emotion. Plutchik's language of emotion boleh digambarkan dalam 3 bahasa yang berbeza iaitu bahasa subjektif, bahasa tingkahlaku serta bahasa fungsian. Bahasa subjektif merupakan bahasa biasa bagi emosi. Contohnya, gembira dan sedih. Selain daripada itu, bahasa tingkahlaku merujuk kepada tindakan susulan dari emosi yang telah dirangsang. Sebagai contoh, seseorang yang baru mengalami kematian bapa akan menangis, menunjukkan kepedihannya. Bahasa fungsian pula ialah fungsi emosi tersebut kepada seseorang. Ia juga merujuk kepada bagaimana emosi berperanan individu. Contohnya, berani memberikan keyakinan. Lapan Plutchik's reaksi adaptif ialah takut, meluat, marah, terperanjat, gembira, sedih, terima serta rasa ingin tahu. Plutchik's dimensi emosi terdiri daripada intensity, merujuk kepada darjah kekuatan emosi, similarity, merujuk kepada hubungan atau perkaitan serta polarity, merujuk kepada kekutuban. Contoh untuk intensity ialah dimensi gembira dengan bahagia. Similarity menunjukkan kedekatan emosi seperti takut dan sedih lebih dekat berbanding dengan takut dan gembira. Benci dengan suka merupakan contoh polarity.

Adakah anda ketawa apabila anda gembira ataupun anda gembira kerana anda sedang ketawa? Berdasarkan Tomkin's Facial Feedback Theory member tekanan kepada ekspresi muka. Simulasi merupakan factor emosi anda. Contoh emosi ialah rakan kamu yang buat jenaka menyebabkan anda ketawa. Tomkin disokong oleh Ursula Hess dan rakan sekerjanya dengan kajian mereka. Kajian mereka menunjukkan korelasi emosi dengan wajah. Mereka membuktikan bahawa seseorang itu menggunakan masa yang lebih singkat untuk menunjukkan emosi dengan kewujudan ekspresi muka. Namun, theori Tomkin masih tidak boleh diterima sepenuhnya kerana theorinya tidak merangkumi keupayaan manusia untuk menyembunyikan ekspresi mukanya seperti seseorang itu berpura-pura menangis selepas dia menyaksikan seekor kucing yang telah makan seekor tingkus di depan kawan-kawannya, tetapi dia sebenarnya berasa gembira kerana tikus yang curi makan makanannya telah dibunuh.

Selain daripada itu, terdapak juga Izard's Innate facial expression. Teori ini membentangkan emosi manusia sebagai sesuatu yang lahir dengan semula jadi dan juga, pengalaman emosi tidak dapat dipelajari sama sekali. Sebagai contoh, pada kelahiran seseorang bayi, dia akan berasa terkejut dan marah pada umur 3 atau4 bulan, ketakutan dan kemaluan pada bulan 5 atau 6, kepuasan pada tahun satu serta rasa bersalah pada umur kedua. Teori ini tidak disokong dengan kajian bayi baru lahir kerana bayi tidak tahu cara untuk mengawalk emosi. Bayi yang sedang senyum tidak semestinya membuktikan bahawa bayi tersebut gembira.

Kesimpulannya, emosi itu sesuatu benda yang abstrak dan sungguh susah untuk dipelajari. Ianya berbeza dengan individu dan merupakan sesuatu anugerah Tuhan yang sangat unik. Oleh itu, kita seharusnya mengawalnya dengan sesuai agar kita dapat memanfaatkannya dan bukannya menyalahgunakannya sehingga ia memdatangkan keburukan kepada kita.

No comments:

Post a Comment