Saturday, 30 July 2011

A131715 Phillip Goh Jit Tong

Salam sejahtera. Dengan ini saya sertakan ulasan untuk jurnal pembelajaran kursus ZT2253 Pengurusan Emosi. 
Kuliah pertama mendedahkan saya kepada tajuk Pengenalan Emosi.  Sepanjang masa ini, pemahaman saya mengenai konsep 'emosi' dan 'perasaan' amat terhad kerana pada hemat saya, kedua-duanya membawa maksud sama. Malahan, seringkali saya akan menggunakan perkataan 'emosi' untuk menggantikan 'perasaan'. Mungkin atas dasar ini yang membuatkan saya lebih tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam tentang disiplin tersebut agar saya reti mengawal emosi saya untuk kebaikan diri kelak. Selepas kuliah pertama yang menyentuh definisi emosi secara terperinci, saya dapat menyimpul bahawa emosi mempunyai maksud yang lebih tersirat kerana emosi ditakrifkan sebagai sebuah set kompleks universal yang berkisarkan hubungan saling melengkapi antara faktor subjektif dan objektif, termasuklah peranan sistem neurohormon tubuh, jasad kita.  Dengan kata lain, ia melahirkan perasaan