Sunday, 31 July 2011

A131463 CHOO LI YONG LJ01 Mengawal Emosi dan Berjaya Dalam Kehidupan


              Selamat sejahtera saya ucapkan kepada kawan-kawan dan pensyarah kita yang amat dihormati, Dr. Zamri. Saya berasa cukup bersyukur kerana pada semester ini kita pelajar perubatan tahun dua berpeluang untuk belajar subjek Pengurusan Emosi yang begitu penting dan bermanfaat sekali. Sebagai seorang pelajar perubatan yang akan menjadi seorang doktor pada masa depan, kami perlulah menguasai pengurusan emosi supaya dapat menangani masalah kerja atau pesakit yang akan dihadapi.  Walaupun penulisan jurnal bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya bersetuju bahawa inilah cara yang terbaik untuk mengulang kaji dan menyusun semula ilmu-ilmu yang telah dipelajari semasa kuliah. Cara pengajaran Dr. Zamri yang menarik, seperti penggunaan video yang mengharukan sebagai bahan pengajaran telah membangkitkan keminatan saya terhadap subjek ini. Oleh itu, saya ingin membuat satu rumusan tentang apa yang telah saya pelajari dan memahami mengenai kuliah yang telah dihadir pada 27 Julai 2011 yang lalu.

              Seperti yang telah disebut di atas, kuliah kami dimulakan dengan tayangan video yang begitu menarik sekali iaitu "Emotional Theory of Talented Korean", Video ini menceritakan tentang kejayaan seorang lelaki yang bernama Sung-bong, menerusi video itu saya dapat menyaksikan bagaimana beliau mengawal bukan sahaja emosi sendiri tetapi juga emosi orang lain, iaitu juri-juri dan para penonton. Beliau sebenarnya agak gementar dan tidak berkeyakinan sama ada pertunjukannya akan memdapat sambutan yang baik. Tetapi apabila berdiri di atas pentas, beliau menenangkan emosi sendiri dengan menumpukan perhatian dan menikmati pertunjukan sendiri. Beliau juga tidak dipengaruhi oleh perasaan simpati orang lain terhadap pengalaman hidupnya yang susah, sebaliknya mengusik hati mereka dengan nyanyian yang begitu merdu sekali. Hal ini telah memberi inspirasi kepada saya untuk memajukan diri sendiri dengan percubaan untuk menguruskan emosi dengan baik. Pada malam selepas kuliah pada hari Rabu, saya cuba mengurangkan tekanan dengan sambil mendengar muzik lembut sambil belajar, dan saya menumpukan perhatian pada ilmu-ilmu yang perlu dipelajari tetapi mengelakkan diri daripada asyik memikirkan peperiksaan yang akan dihadapi. Sebagai hasil saya mendapati bahawa saya dapat belajar dengan lebih efektif dan tenang.

               Selepas sesi video, kami telah diperkenalkan dengan definisi "Emosi", sebenarnya emosi dan perasaan mempunyai banyak perbezaan dari pelbagai segi. Menurut Kleinginna(1981), emosi adalah interaksi diantara pegangan seseorang berdasarkan pengalaman yang dialami dengan faktor atau keadaaan yang boleh mengubah sesuatu keadaaan. Empat komponen iaitu perasaan, proses kognitif, perubahan fisiologi dan tingkahlaku berkaitan membentukkan emosi. Saya telah mengaitkan teori ini dengan pengalaman saya semasa tertinggal bas yang menghantar para pelajar ke HUKM untuk menghadiri kelas CSL. Apabila saya diberitahu oleh kawan bahawa bas tersebut sudah bertolak sebelum pukul 1.00 petang, saya berasa cemas dan risau(perasaan). Selepas itu saya berbincang dengan kawan yang juga tertinggal dan memikirkan langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini(proses kognitif). Kami pergi ke stesen bas untuk cari pemandu yang lain dan cuba memujuk beliau untuk menghantar kami ke HUKM, kami berdenyup-denyup apabila menunggu keputusan pemandu itu dan berasa lega( perubahan fisiologi) apabila beliau bersetuju dengan permintaan kami. Selepas peristiwa ini, saya telah menyedari kepentinga prihatin terhadap perubahan sekeliling dan sekarang saya akan menepati masa tanpa mengira pergi ke mana pun(perubahan tingkahlaku).

               Seterusnya, menurut Lang et al (1992), emosi sebagai motivasi kepada tingkahlaku dan motif boleh menjadi emosional. Hal ini ditekan sekali lagi apabila Baron dan Logan (1993) mengata bahawa emosi tidak dapat dipisahkan dari motivasi . Saya amat bersetuju dengan fakta ini kerana hal ini dapat dikaitkan dengan pembelajaran saya. Perasaan ingin tahu telah mendorong saya untuk mencarikan jawapan apabila menghadapi sesuatu yang tidak difahami. Selain itu, perasaan takut untuk mendapat keputusan yang tidak memuaskan pula menjadi satu motivasi kepada saya untuk terus berusaha dan tidak terpengaruh oleh godaan luar seperti membazirkan masa dalam menonton wayang dan bersiar-siar. Akhirnya, perasaan gembira semasa saya mendapat keputusan yang baik pula menjadi motivasi kepada saya untuk meneruskan usaha lagi untuk mencapai kejayaan pada masa depan. Walaupun begitu, dalam sesuatu keadaan sahaja emosi boleh menjadi pendorong (motivator) dan bukan semua pendorong(motivator) berasaskan kepada emosi. Emosi boleh dibahagi kepada dua struktur asas, yang pertama adalah secara lisan dimana seseorang itu menceritakan perasaan yang dialaminya dengan sendiri. Kedua adalah melalui pengkajian secara terus dengan membuat penilaian dengan menggunakan ukuran fisiologi. Beberapa teori seperti Teori Darwin, Plutchik, Tomkin dan Izard juga telah menjelaskan struktur dan eksperasi emosi. Di samping itu, Teori Fisiologi, Teori Kognitif dan Teori Fisioanalisis pula menjelaskan perbezaan eksperasi emosi.

               Secara perinci, Teori Darwin telah menyatakan bahawa emosi terdiri daripada emosi asas (primary emotion). Emosi asas  ini merupakan ciri-ciri dalaman manusia yang dialami serta dieksperasikan dalam bentuk yang sama dalam semua bangsa dan budaya (Kokoszka, 1993). Dalam bukunya, "The Expression of the Emotions in Man and Animals", beliau mengata bahawa eksperasi wajah melambangkan emosi kerana eksperasi wajah paling mudah dikenal pasti. Satu bukti yang menarik telah mengukuhkan penyataan ini, 16 soalan tentang emosi diedarkan kepada 36 bangsa yang berbeza dan didapati jawapan adalah sama. Banyak teori seperti Teori Robert Plutchik, Silvan Tomkins, Caroll Izard dan Paul Ekman juga menyatakan emosi asas menghasilkan emosi-emosi yang lain. Emosi asas adalah emosi yang bersifat penyesuaian. Kesemua emosi yang wujud adalah gabungan antara emosi-emosi asas (Rolls, 1990). Plutchik pula menyatakan 3 teori bagi emosi asas. Pertama merupakan bahasa emosi, kedua reaksi adaptif asas dan ketiga adalah demensi asas. Bahasa emosi pula boleh dipaparkan dalam 3 bahasa yang berbeza iaitu bahasa subjektif, bahasa tingkah laku dan bahasa fungsian. Bahasa subjektif merupakan bahasa lazim bagi emosi seperti sedih, gembira dan takut. Bahasa tingkahlaku pula merujuk kepada apakah tindakan susulan dari emosi yang telah diransang seperti menangis dan menutup muka dengan tapak tangan disebabkan oleh perasaan sedih. Bahasa fungsian pula merujuk kepada bagaimana emosi itu berperanan kepada individu. Di dalam reaksi adaptif asas pula terdapat 8 reaksi iaitu takut, meluat, marah, terperanjat, gembira, sedih, terima dan rasa ingin tahu. Manakala terdapat 3 demensi penting di dalam demensi emosi iaitu keamatan, kesamaan dan kepolaran. Keamatan merujuk kepada darjah kekuatan emosi seperti dari terperanjat kepada takut. Kesamaan merujuk kepada hubungan atau perkaitan seperti marah dan sedih lebih dekat berbanding dengan marah dan gembira. Kepolaran pula merujuk kepada kekutuban seperti gembira lawannya sedih.

               Sebagai kesimpulan, saya telah menyedari tentang kepentingan pengawalan emosi selepas pendedahan kepada subjek ini. Sebagai satu langkah untuk memajukan diri, saya telah mengkaji semula apa yang telah dipelajari semasa kuliah dan  mencari maksud teori-teori yang tidak difahami menerusi internet. Seterusnya, saya akan berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan harian.


No comments:

Post a Comment