Saturday, 9 October 2010

A117396 Nurul Aishah Binti Saadun LJ12

Salam. Kuliah pada minggu ini adalah berkenaan dengan mengurus emosi di tempat kerja dan mengurus emosi dalam keluarga. Keluarga menurut Burgess dan Locke (1953), ialah sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah, atau diangkat, mendiami satu isi rumah, berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain melalui peranan masing-masing sebagai suami dan isteri, ibu dan bapa, anak lelaki dan anak perempuan, adik beradik, mereka cipta dan mengekalkan budaya yang sama. Institusi kekeluargaan merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Manusia sudah pasti tidak akan dapat menidakkan betapa pentingnya peranan institusi keluarga dalam membentuk masyarakat bertamadun dari dahulu hingga kini.

 

Ibu dan bapa adalah gandingan asas dalam keluarga yang merupakan tunggak utama dalam mencetus kejayaan anak dan kesinambungan pewaris bangsa. Mereka mempunyai peranan penting dalam perkembangan serta pembentukan sikap anak-anak dengan didikan akademik, rohani dan mentarbiah anak tentang ilmu kehidupan untuk melahirkan generasi muda yang mempunyai keperibadian yang unggul. Anak-anak diibaratkan seperti kain putih yang bersih di mana ibu bapalah yang mencorakkannya sama ada menjadi insan berakhlak mulia atau sebaliknya. Seiring dengan itu, peranan emosi amatlah penting dalam mewujudkan suasana yang bahagia. Jika emosi tidak dikawal akan timbullah banyak masalah dalam keluarga.

 

Saya bersyukur dikurniakan dengan keluarga yang memahami pendirian saya. Pada satu fasa hidup saya, saya mengalami masalah adjustment disorder with depressive mood. Keluarga saya banyak memberi sokongan dan dorongan dalam membantu saya mengatasi masalah ini. Bagi saya, keluarga merupakan tempat membina pendewasaan keperibadian anggota keluarga selain tempat untuk mendapatkan kasih sayang dan pemberi rasa aman. Keluarga  saya berfungsi untuk membekalkan sumber sokongan emosi serta pembentuk identiti saya hari ini. Ikatan asas paling kuat terhasil dari kasih sayang, perapatan dan kesetiaan dan kasih sayang merupakan salah satu daripada keperluan utama manusia. Sekian.No comments:

Post a Comment