Friday, 3 September 2010

A134717 CHAN SEE YA LJ07

Seperti biasa, hari Rabu ini saya telah menghadiri kuliah pengurusan emosi. Sebelum kuliah dijalankan, kami telah menonton satu video mengenai peristiwa yang menyayat hati seluruh dunia iaitu kejadian tsunami yang berlaku di Indonesia pada tahun 2004. Semasa menonton video ini, saya terfikir akan peristiwa yang amat menyentuhkan hati saya. Saya masih ingat bahawa hampir semua media masa tidak kira suratkhabar, magazine, website ataupun berita harian banyak menerangkan peristiwa ini sampai tahap sekiranya membuka televisyen tentu ada satu ataupun dua chanel tv yang mengenai kejadian tsunami ini. Jadi, saya amat mengingati peristiwa ini dalam memory saya.
 Tajuk kuliah pada minggu ini ialah Emosi dan Ingatan. Semasa melihat tajuk ini, satu soalan telah muncur dalam fikiran saya iaitu sebenarnya apakah kaitan antara emosi dan ingatan. Betulkah emosi kita akan membantu atau menjejas ingatan kita terhadap sesuatu perkara? Terdapat dua elemen dalam soalan ini, iaitu kandugan emosi dan juga keadaan emosi. Kandugan emosi merupakan perkara yang boleh neninggalkan ingatan kepada diri seseorang. Sebagai contohnya, saya masih teringat akan berapa sedih apabila mengetahui berita kematian pak cik saudara saya yang mati akibat kemalangan. Pada masa itu, fikiran saya memang sudah keliru dan tidak dapat berfikir tentang hal ini. Tetapi selepas beberapa saat air mata saya mulai mengalir keluar dan saya telah menganggis dengan sekuat-kuatnya demi meluaskan perasaan sedih saya. Walaupun peristiwa ini telah lama tetapi saya masih akan sedih sekiranya mendengar kejadian yang hampir sama berlaku.
  Keadaan emosi boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu aspek kesepadanan emosi(mood congruence) dan kebergantungan emosi(mood dependence). Mood congruence is that we will remember events that match our current mood. Misalnya, kita akan lebih mengingati perkara positif sekiranya berasa gembira ataupun sebaliknya. Whereas mood dependence is the situation that we will remember more easier when the mood at retrieval matches to our mood at encloding. Actually the way of people control their reaction to emotional events seem to affect their memory of that particular event. Emotions can be evoked or minimized by displaying or suppressing expressions of emotion.
  Selain itu, bahagian otak juga memainkan peranan dalam mempengaruhi emosi dan ingatan kita. Antara bahagian otak ialah amygdala, cerebellum dan prefrontal cortex. Amygdala involved in calculating the emotional significance of events and also appear as particular key for negative experience. Cerebeiium associated with motor coordination skills which involve in remembering strong emotion. Prefrontal cortex jointly influenced by combination of mood state and cognitive tasic. Involvement of different regions depending on the nature of emotion in each state. Seterusnya, umur dan jatina seseorang juga akan mempengaruhi emosi dan ingatan. Terdapat kajian yang menyatakan golongan wanita adalah lebih mudah dipengaruhi berbanding dengan lelaki. Kebiasaanya, wanita boleh mengingati perkara yang lama berlaku dengan lebih menerinci daripada lelaki. Manakala orang yang berumur besar lebih mudah melupakan perkara yang negatif  berbanding dengan orang yang lebih muda.#
 

No comments:

Post a Comment