Friday, 17 September 2010

A134221 norsatarunisya LJ08

Pengurusan emosi

Tajuk 08; emosi dan motivasi

Assalamualaikum dan selamat sejahtera.mula-mulanya saya ingin mengucapkan selamat hari raya dan maaf zahir batin. Pengajaran kali ini tidak diadakan di dalam kelas disebabkan cuti hari raya, tetapi encik Zamri telah menyediakan pengajaran bersama audio di blog.

            Kuliah kali ini bertajuk emosi dan motivasi. Objektif pelajaran kali ini untuk, mengetahui apakah itu emosi dan mengenalpasti apakah hubungan emosi dengan motivasi. Emosi didefinasikan  effective tone either negative or positive dan tidak neutral. Manakala motivasi adalah generally thought of as study of directional and energenizing aspects of behavior. Emosi terdiri daripada 4 komponen iaitu perasaan, proses kognitif, perubahan fisiologi dan tingkahlaku.emosi motivasi  tidak dapat dipisahkan. Walaubagaimanapun tidak semua emosi member motivasi. Ada emosi tidak memberikan motivasi kepada seseoramg malah melemahkan emosi seseorang. Sebagai contoh sekiranya kita diejek dan menyebabkan diri kita marah dan malu, lantas motivasi kita menjadi rendah. Ada juga emosi yang memberikan motivasi seperti kita dipuji oleh pensyarah atau kawan-kawan, kita akan menjadi lebih berkeyakinan dan bersemangat.

            Terdapat 3 konsep dan teori motivasi. Yang pertama selaki adalah motivasi. Motivasi adalah kesan terhadap diri kita samaada positif atau negative. Teori yang keduaa adalah pemacu ataupun drive. Pemacu adalah keadaan tertentu ynag mengaktifkan dan memulihkan system homeostasis. Drives boleh disebabkan system homoestasis tidak berfungsi dengan normal. konsep yang ketiga ialah naluri. Naluri merupakan sesuatu yang semulajadi untuk melakukan tindakan tertentu tanpa sebarang pertimbangan.

 . Emosi juga merupakan satu "state of arousal' yang melibatkan perubahan wajah, perubahan badan, pengaktifan otak,penilaian kognitif, perasaan yang subjektif dan kecenderungan terhadap tindakan dan kesemuanya dibentuk oleh keadaan sekeliling kita.Emosi berperanan sebagai tindak balas penyesuaian tubuh badan kita terhadap persekitaran. Emosi membuatkan kita bergerak dan melakukan tindakan.Motivasi adalah apa yang membuatkan seseorang melakukan sesuatu tindakan seperti yang dikata olek Mook, 1996 motivasi adalah prosess pemilihan trhadap tindakan selanjutnya.Abraham  Maslow mencadangkan motif terbahagi kepada beberapa level daripada asas keperluan yang perlu sehingga ke psychological dan self-fulfillment needs.

            Secara kesimpulannya, emosi amat mempengaruhi motivasi yang ada dalam diri kita tetapi bergantung kepada emosi tersebut.  ends#         

 


No comments:

Post a Comment