Wednesday, 1 September 2010

A134116 GOH KOK THAI LJ07

     Salamat sejahtera, salam Satu UKM, dan salam Satu Malaysia. Pada minggu ini, kuliah pengurusan emosi telah berteruskan dengan tajuk 7, iaitu Emosi dan Ingatan. Tajuk ini mengenai bagaimanakah emosi dapat mempengaruhi peringatan kami dalam kehidupan kami. Ia mengandungi dua bahagian iaitu emotional content dan emotional state(mood).

     Dalam emotional content, kami selalunya dapat mengingatkan perkara-perkara melibatkan perubahan emosi berbanding perkara yang neutral atau yang membosankan. Menurut kajian yang terkini, kami dapat mengingati sesuatu perkara dengan senang bukan kerana perkara tiu penting kepada kami sebaliknya perkara tersebut menyebabkan perubahan emosi kami supaya senang mengingatkan perkara yang telah berlaku. Kami juga senang mengingatkan balik perkara yang gembira berbanding dengan perkara yang menyedihkan kami. Orang dewasa dapat menguruskan emosi mereka dengan lebih baik berbanding dengan remaja dan dapat mengelakkan perkara-perkara negatif. Selain itu, positive memories contained more sensorial and contextual details than neutral or negatif memories. Strong emotion can impair memory for less emotional events and information experienced at the same time. Menurut kajian pula, golongan wanita lebih senang mengingatkan perkara-perkara yang menggembirakannya dalam kehidupan mereka. Saya pernah bernanya dengan bapa saya bagaimanakah keadaan-keadaan dan suasana semasa perkahwinan dengan ibu. Bapa saya pun duduk dan mula berfikir selama 10minit lebih dan hanya dapat menjawab sedikit keadaan sahaja. Perkara ini sangat berbeza semasa saya menanya dengan ibu saya. Sebaik saja saya habis menanya, ibu saya terus menjawab dan mengambarkan situasi dan suasana semasa mereka dalam majlis perkahwinan. Ibu saya juga memberitahu saya bahawa dia tidak akan lupakan perkara-perkara yang amat penting kepadanya sehingga sampai tua. Begitu bahagia jika sepasang suami dan isteri dapat hidup bersama-sama sampai ke hujung hayatnya. Kami juga harus bersyukur kepada tuhan dan appreaciate apa saja yang kami mempunyai sekarang.

     Di samping itu, dalam emotional state(mood) pula, menyatakan bahawa your emotional state at the time of encoding or retrieving. Mood affects what is noticed and encoded. Ini menghasilkan 2 effects iaitu mood congruence dan mood dependence.  Mood congruence mengatakan bahawa kami akan mengingatkan perkara berdasarkan mood pada masa tersebut. Sebagai contoh, kami akan mengingatkan perkara yang negatif semasa kami berada dalam mood yang sedih. Dalam mood dependence pula mengatakan bahawa kami dapat mengingatkan sesuatu perkara dengan lebih mudah sekiranya kami melibatkan perubahan emosi terhadap perkara tersebut.

     Dalam otak kami, terdapat amygdale yang memainkan peranan penting dalam memprocesskan emotional memories. Selain itu, bahagian otak lain seperti cerebellum dan prefrontal cortex juga melibatkan diri dalam process ini. Emotion acts on memory at all points of the memory cycle, at encoding, consolidation, and retrieval. Golongan lelaki mempunyai perbezaan dalam process encoding emotion dengan golongan wanita.

     Kesimpulannya, tidak kira golongan lelaki atau wanita, emosi yang kami hasilkan merupakan sesuatu yang semulajadi dan tidak perlu menyimpan di dalam hati kami dan sepatut mengekspresskannya. Sekian, terima kasih.#END

    

No comments:

Post a Comment