Monday, 6 September 2010

a132986 asmaa lj08

    emosi dan motivasi ialah tajuk pengurusan emosi pada minggu ini.emosi dapat didefinasikan sebagai ton yang efektif sama ada positif atau negatif, manakala motivasi pula bermaksud pemikiran umum tentang kajian berkaitan tingkah laku yang mengarah atau mendorong kita melakukan sesuatu.
    emosi terbahagi kepada empat komponen utama; perasaan, proses kognitif, perubahan fisiologi, dan tingkah laku berkaitan.ini bermaksud emosi dan perasaan adalah dua perkara yang berbeza memandangkan emosi lebih luas maknanya dari perasaan.menurut (Baron & Logan, 1993) emosi tidak dapat dipisahkan dengan motivasi.apabila sesuatu emosi diekspreskan, ianya tidak dapat lari dari menimbulkan unsur motivasi dalam diri individu.menurut (Lang et al, 1992) pula, emosi yang menjadi motivasi kepada tingkah laku dan sesuatu motif boleh bertukar menjadi emosional.antara contohnya ialah melalui kes pembunuhan yang berlaku, motifnya mungkin adalah kerana untuk mendapatkan duit atau mungkin juga disebabkan kebencian terhadap mangsa yang dibunuh.selain itu, cinta juga boleh memotivasikan seseorang dengan cara melibatkan individu tersebut untuk saling berhubung, memberi hadiah dan juga mendirikan rumah tangga.
    walaubagaimanapun, bukan dalam semua keadaan, emosi akan menjadi pendorong.contohnya, apabila seseorang kuat makan atau kuat belajar.contonya, saya memang seorang yang kuat makan dan keinginan saya untuk makan itu langsung tidak dipengaruhi oleh apa-apa emosi.menurut teori james-lange,emosi menyusul selepas berlakunya tindakan, manakala menurut cabaran cannon pula, emosi disusuli deangan tindakan.teori dua faktor pula menyatakan rangsangan tentang bahaya akan diikuti dengan tindakan melarikan diri disebabkan oleh rasa takut, kemudian barulah akan datang emosi takut pada diri individu.emosi bertindak sebagai tindakbalas adaptif dalam badan terhadap keadaan sekeliling dan membantu dalam menghubungkan niat kita kepada orang lain.emosi dalam erti kata lain membuatkan kita tersedar, mengambil tindakan untuk menghadapi sesuatu perkara.(Bickhard, 1997) menyatakan motivasi ialah salah satu aspek pemilihan.ini bermaksud motivasi membuatkan seseorang membuat satu perkara berbanding dengan perkara lain.
    konsep motivasi menyatakan motivasi ialah faktof dalaman dan luaran sesuatu organisma yang menyebabkan ianya bertindak dengan cara tertentu dalam masa tertentu.

No comments:

Post a Comment