Tuesday, 28 September 2010

A129839 NADIRAH LJ09

Salamualaikum.. salam sejahtera ini merupakan journal penulisan saya yang ke Sembilan.Journal kali ini bertajuk Emosi, personaliti & tingkah laku. Sebagai pengenalan personality adalah kombinasi psikologi seseorang yang membolehkan kita mengenalinya dan mengkelaskan keadaannya samada ia seorang pemarah atau penyabar.Di dalam kuliah yang lepas  pensyarah  lebih banyak memberikan kuiz atau soalan –soalan  untuk mengenali diri masing, samada dan menggunakan Myers-Briggs indicator sebagai asas dan garis panduan. Melalui aktiviti yang dijalan tersebut saya secara peribadi mendapati dan mengenali diri sendiri bahawa saya memiliki personality atau tingkah laku  yang selama ini saya tidak tahu.Di dalam Myers-Briggs indicator ia membahagikan kepada empat bahagian besar yang masing-masing secara berpasang antaranya extroverted atau introverted (E or I), sensing atau intuitive (S or N), thinking atau feeling (T or F), dan judging atau perceiving (J or P).

 

Extroved merupakan golongan yang mudah bersosial dan sedang bergaul serta suka berkawan manakala introvertedpula adalah mereka-mereka yang pendiam , pemalu dan menyendiri. Sensing pula adalah individu yang praktikal dan focus serta detail dalam melakukan kerja sedangkan intuitive pula ialah seseorang yang terlalu bergantung dan memandang dengan menyeluruh. Seterusnya thinking adalah golongan yang menggunakan akal dan pemikiran yang logic manakala   feeling adalah golongan yang menggunakan perasaan dan emosi , dan seterusnya judging ialah golongan yang bersifat mengawal dan menilai serta mengikut peraturan manakala perceiving pula mereka yang bersifat spontan dalam tingkah laku.Sejauh mana emosi itu mempengaruhi tingkah laku, sama adalah bergantung kepada emosi ini terkesan kepada diri seseorang sehingga ia mampu membangkitkan atau menghidupkan personaliti samada personaliti positif mahupun negatif.

 

Dalam kuliah tersebut juga pensyarah ada membawakan penerangan tentang personaliti A dan personaliti B. Personaliti A dikatakan sebagai individu yang cekal dan kuat dalam menghadapi cabaran , juga ia merupakan seorang yang pantas dalam sesuatu perkara manakala B pula berlawanan dengan personality A. Daripada pemerhatian, saya dapati setiap istilah atau pembahagian dalam personalaiti mempunyai pasangan yang berlawanan antara satu sama lain, sampai di sini sahaja penulisan saya , salam,


No comments:

Post a Comment