Wednesday, 29 September 2010

A128529 AINU LJ10

Pada 29 September  2010, kursus Pengurusan Emosi telah membicarakan tentang tajuk Kebijaksanaan Emosi.

              Sesi perkuliahan dimulakan dengan melihat kepada audio yang ditunjukkan oleh pensyarah kami. Rakaman yang ditunjukkan itu menjurus kepada  mimik muka yang akan dipamerkan oleh seseorang manusia apabila mengalami sesuatu emosi. Sebagai contohnya, apabila seseorang itu sedang mengalami perasaan sedih, matanya akan condong kebawah dan banyak lagi mimik muka yang dipamerkan oleh manusia. Sesi pembelajaran dimulakan dengan melihat kepada definasi bagi kebijaksanaan emosi. Kebijaksanaan emosi adalah bagaimana manusia mengurus emosi dan bagaimana emosi itu mempengaruhi diri kita dan orang lain. Seorang manusia yang bijak dalam menguruskan emosi akan mempunyai cara dan strategi supaya emosi itu tidak akan memberi kesan terhadap orang lain. Sebagai contohnya, seseorang yang mempunyai masalah ditempat kerja, mestilah melupakan masalah tersebut ketika berada dirumah. Hal ini adalah supaya, anak-anak dan isteri tidak akan terkesan dengan emosi tidak stabil tersebut. Terdapat juga sesetengah orang yang akan makan dengan banyak ketika sedang mengalami masalah. Manusia yang bijak dalam menguruskan emosi pasti dapat mengawal emosinya dan tidak merosakkan diri sendiri. Kebijaksanaan emosi juga boleh dikatakan sebagai kebolehan kita untuk mengesan emosi kita sendiri. Seseorang itu mesti sedar emosi apa yang sedang dialaminya, samada emosi sedih, gembira, takut dan sebagainya. Teori ini dikemukakan oleh Saluvey dan Mayor, 1990.

               Terdapat beberapa model yang berkaitan dengan kebijaksanaan emosi iaitu Ability Based Moden, The Emotional Competencies (Goleman) Model, The Bar On Model Of Emotional-Social Lutellgence (ESI) dan The Trait EL Model. Dalam pembelajaran kali ini, saya dapat mengetahui tentang satu penyakit yang terdapat didalam emosi. Sebelum ini saya tidak pernah mengetahui tentang perkara ini. Penyakit tersebut adalah Alexithyimia atau lebih dikenali sebagai gejala kekosongan emosi. Diantara tanda-tanda penyakit ini adalah seseorang itu tidak tahu apa perasaan yang sedang dialami olehnya. Dia juga tidak dapat menyatakan secara terbuka tentang apa emosi yang sedang dialami olehnya atau dalam erti kata lain, dia merasakan seolah-olah tidak mempunyai apa-apa perasaan. Sebagai contohnya, semasa saya berada dalam darjah enam, saya pernah mengikuti satu ektiviti perkhemahan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Aktiviti perkhemahan itu diadakan disebuah hutan simpan. Semasa malam terakhir perkhemahan, kami telah mengadakan satu aktiviti iaitu "main-main sembunyi". Ketika saya sedang bersembunyi berhampiran satu pokok yang besar, barulah saya menyedari bahawa, hanya saya seorang sahaja yang berada disekitar itu. Pada ketika itu, Saya mula memikirkan bukan-bukan. Saya mula berasa takut dan tidak dapat mendefinasikan bagaimana perasaan saya pada ketika itu. Perasaan inilah yang dikatakan sebagai  Alexithyimia.

              Terdapat beberapa aspek didalam Emotional Competencies Model yang dikemukakan oleh Goleman, iaitu Kesedaran Diri, Pengurusan Emosi, Sosial Emosi dan juga Pengurusan Perhubungan. Kesedaran Diri adalah kebolehan untuk membaca emosi dan mengenali aspeknya dalam membuat sebarang keputusan. Didalam aspek ini pula terdapat beberapa komponen seperti Dapat tahu apa emosi, Tepat dalam menilai diri, dan juga Keyakinan diri.

              Dalam aspek Pengurusan Diri pula mengatakan tentang sejauh mana kita dapat mengawal emosi. Didalamnya terdapat pula beberapa komponen seperti kita dapat mengawal emosi yang menganggu kita dan bukan emosi yang mengawal kita, jujur, dapat mengadaptasi dengan cepat, achievement orientation, initiative dan juga optimism.

               Kemudiannya adalah Sosial Emosi iaitu seseorang yang berminat, prihatin dengan keperluan orang lain. Dan komponen didalamnya adalah empthy, organizational awarenese, service orientation. Dalam aspek pengurusan perhubungan pula memperkatakan tentang "The ability to inspire, influence, and develop others while menagment conflict. Komponen yang terdapat didalam aspek ini adalah dapat membangunkan orang lain, selalu menjadi ketua yang berinspirasi, influence, dapat memulakan perubahan, dapat berunding dalam menyelesaikan masalah dan juga dapat bekerja dalam satu pasukan. Kami turut mempelajari tentang the 10 habits of emotionally intelligent people.

                Kesimpulannya, dapat kehidupan kita, kita mesti bijak mengawal emosi, dan jangan sesekali biarkan emosi yang mengawal diri kita.#END


No comments:

Post a Comment