Thursday, 5 August 2010

A134717 CHAN SEE YA LJ03

Saya telah menghadiri kuliah pengurusan emosi yang ketiga pada mingggu ini. Kami telah buat dua kuiz ddalam kuliah minggu ini, iaitu sebelum dan selepas kuliah dijalankan. Tetapi kuiz yang kedua ini tidak dapat diselesaikan dan hanya dapat membuat setengah sahaja kerana kurang masa. Walaubagaimanapun, kuliah minggu ini banyak memanfaatkan saya. Hal ini kerana saya dapat mengetahui tahap pengetahuan saya melalui kuiz yang disediakan. Sebenarnya saya salah agak banyak dalam kuiz ini, jadi saya berjanji dengan sendiri hendaklah  berusaha membuat ulang-kaji supaya dapat keputusan yang baik dalam kuiz yang akan datang. Selain itu, saya juga berlajar tentang topik ketiga kursus pengurusan emosi iaitu Emosi Positif. Perasaan gembira merupakan salah satu emosi positif. Happiness is an emotional or affective state that is characterized by feelings of enjoyment, pleasure and satisfaction. Perasaan gembira boleh datang daripada kebahagian, senyuman dan juga keceriaan. Saya telah mengetahui beberapa philosophical views dalam kuliah ini. Antaranya adalah "Happiness is successful pursuit of pleasure" from Aristotle,and  "Source  of happiness is viruous life" from Plato. Sebenarnya apa yang menyebabkan kita bahagian dan gembira? Sebagai contohnya orang yang sakit harapkan sembuh, orang yang miskin harapkan kaya, orang yang susah inginkan senang. Tetapi betulkah mereka akan berasa gembira sekiranya matlamatnya sudah bercapai? Sebagai contohnya, seseorang berusaha untuk mencapai kejayaan sehingga mengorbankan hubungan dengan kawannya mahupun ahli keluarganya. Mungkin pada akhirnya dia telah berjaya tetapi dia telah kehilangan orang yang boleh mengongsikan kegembiraannya, adakah dia akan berasa gembira ataupun bahagia? Kebiasaannya, orang Asia tidak menonjolkan kegembiraannya di hadapan orang lain kerana berasa segan. Manakala meluangkan perasaan adalah perkara yang amat biasa dalam masyarakat barat. Sebenarnya, how happy are we? Better adjusted people are happier or else happier people are better adjusted? People who have higher levels of adjustment are better at coping with all problems. Those who develop more effective coping strategies tend to make themselves happier. Happiness can divided into two major components which are long term effective states and short term effective states. Long term effective statesis continuing background of emotion that is quite stable from month to month and year to year. Whereas short term effective states is on recent events in life. Misalnya, berasa sedih apabila mendapat keputusan yang teruk dalam peperiksaan.
Acually, happiness is the combined of short and long term happiness. Our relationship with parents during the childhood is an very important determinant of later adjustment and happiness. Besides that, i also learn about the relationship between happiness and marriage, religiosity and happiness. Akhir sekali, saya berlajar tentang kasih sayang dan faktor-faktornya. Begitulah jurnal saya pada minggu ini, saya harap dapat berkongsi lebih banyak perkara pada minggu depan.#

No comments:

Post a Comment