Saturday, 7 August 2010

A133818 NURSUFIAH LJ03

    Kuliah pada minggu ini membincangkan mengenai teori FKP.Dari sudut fisiologi,James Lang mengatakan bahawa emosi terzahir apabila reaksi fisiologi bertindakbalas terhadap stimulus manakala sebaliknya bagi Cannon-Bard.Sementara itu,Jack Pannsep mengatakan bahawa 4 emosi asas mempunyai kaitan dengan saraf yang mengawal tingkah laku seseorang.
    Untuk teori kognitif,saya kurang jelas dengan penjelasan yang terdapat dalam nota.Teori yang terakhir mengutarakan bahawa penghasilan emosi didorong oleh suatu proses semulajadi di bawah kesedaran kita.
Sekian,terima kasih.

No comments:

Post a Comment