Friday, 20 August 2010

A126968 Liyana LJ05

Salam sejahtera…..pada minggu ini saya telah mempelajari tentang tajuk baharu yang menjadi satu pembaharuan bagi saya iaitu tajuk berkenaan dengan emosi berdasarkan teori-teori fisiologikal, kognitif dan psikoanalitik. Tajuk-tajuk ini amat sukar bagi saya kerana, susah untuk memahaminya berdasarkan penggunaan bahasa Inggeris Ketiga-tiga teori tersebut mempunyai perbezaan antara falsafah-falsafah mereka sendiri seperti bagi teori psikologikal oleh pemikir James-Lang, Cannon Bard dan Psychobiological theories. Bagi James Lang Theories, beliau mengatakan bahawa emosi berproses melalui daripada situasi-reaksi tubuh-perasaan. Hal ini bermakna, emosi tersebut munsul selepas perkara itu terjadi. Bagi Cannon-Bard Theories pila, proses emosi berlaku apabila situasi-emosi-pergerakan. Berbeza dengan JLT, beliau mengatakan selepas berlaku tragedy, barulah sesuatu emosi itu muncul dan kemudiannya disertai dengan pergaran tubuh badan seperti berlari. Selain itu bagi teori Psycobiologikal pula mengatakan bahawa peoses emosi terjadi ketika menerima fear-rage-panic-expectancy. Jack Panskepp mengemukakan bahawa kejadian emosi terkejut ini mempunyai 4 keadaan berbeza dengan JLT dan CBT. Pada pendapat saya, saya memilih teori CBT kerana, secara lahiriahnya teori tersebut menyamai apa yang selalu berlaku kepada saya.

 Akan tetapi teori bagi PBT juga menjadi salah satu pilihan saya. Ini kerana penggunaan neurotransmitter memperlihatkan bahawa apabila saya memegang sesuatu yang panas, tiba-tiba tangan saya akan bertindak dahulu barulah emosi yang timbul. Hal ini kerana, suatu saraf menjalankan tugas lebih cepat untuk mentafsir ke otak supaya mengarahkan tangan kita serta-merta tarik daripada memegang benda panas tersebut. Emosi tertekan akan muncul selepas itu kerana sama ada tangan kita melecur ataupun panas sementara.

Tajuk yang seterusnya ialah tentang Cognitive. Sub-sub untuk tajuk kognitif ini adalah cognitive labeling theory, yang bermaksud pemikiran yang boleh menjelaskan sesuatu. Ini adalah salah satu sub-sub yang saya gemar mendengar pada ketika kelas dijalankan. Hal ini kerana, peranan kognitif telah banyak menentuakan sesuatu tanggapan emosi dari segi positif dan negative. Contoh tajuk yang saya pelajari di bawah tajuk kognitif ini ialah Misattribution. Emosi adalah kesilapan dalam tanggapan. Saya belajar dan saya mengetahui bagaimana sesuatu emosi menjadi sesuatu tanggapan kepada orang lain. Ia dengan cara melalui teori Schachtus Cognitive Labeling mengemukakan tentang tefsiran terhadap tindakan psikologikal adalah tanda-tanda yang kita lihat dan juga melalui pengalaman-pengalaman lepas. Rangsangan tersebut membuatkan anda akan melabelkan sesuatu emosi itu. Teorinya ialah, reaksi tubuh-emosi+penilaian kognitif. Bagi Common Sense Theories pula ialah mengemukakan kognitif melalui proses situasi-emosi-body reaction. Ia lebih kepada situasi semasa.

Pada pendapat saya, penyangkaan sesuatu emosi adalah satu kesilapan dan bukan satu kesilapan. Kesilapan adalah punca daripada pemikiran yang suka mendatangkan sesuatu konflik, manakala bukan satu kesilapan pula adalah punca daripada aspek pengalaman dan ingatan yang pernah dilalui oleh seseorang tersebut. Ssterunya ialah, saya telah mempelajari tentang Transfer of Excitation. Proses ini dilakukan dalam situasi emosi dalam sesuatu keadaan yang lain yang tidak berkaitan. Ini jelas menunjukkan melalui komponen-komponen tertentu tentang transfer excitation ini iaitu penilaian kognitif berdasarkan desakan dan hasilnya adalah melaui body reaction.

Contah yang saya dapat lihat ialah peranan sorang suri rumah, iaitu Ibu saya. Ibu saya seorang suri rumah dan bekerja bengemas rumah, membasuh dan memasak setiap hari. Pada suatu hari, semasa beliau penat membuat kerja tersebut, saya hanya mengatakan sesuatu hal yang kecil dan membuatkan ibu say tidak setuju tetapi dengan tiba-tiba ibu saya membuatkan hal tersebut menjadi masalh besar dan beliau marah kepada saya. Rupa-rupanya barulah saya tahu bahawa seseorang yang letih, kita tidak boleh untuk mengajak untuk berbual perkara-perkara yang rumit dan perlu masa yang sesuai untuk memberitahunya. Ini akan menyebabkan transfer excitation berlaku. Oelh itu cara untuk coping process adalah, kita perlu meajukan sesuatu yang membuatkan beliau terhibur kembali, contohnya, menenangkan hatinya dan mengimbau kembali kenangan lama yang sentiasa menjadi bahan ketawa bagi menaikkan emosi mereka kepada positif.end#

 


No comments:

Post a Comment