Friday, 30 July 2010

A134717 CHAN SEE YA LJ02Pada hari Rabu ini, saya telah menghadiri kuliah kedua kursus pengurusan emosi di 3A510 FSSK. Saya telah mengetahui banyak perkara tentang kursus pengurusan emosi pada hari itu. Pertama sekali, saya telah faham bahawa mengikut Darwin's basic theory of emotion emosi adalah terdiri dari emosi asas iaitu primary emotion. Emosi asas ini adalah ciri-ciri dalaman manusia dalam bentuk yang seragam di semua bangsa dan budaya. Semua emosi yang wujud adalah gabungan antara dua emosi primary. Mnakala mengikut Plutchik's primary emotion theory, ia ada tiga komponen iaitu language of emosion, basic adaptivereaction, dan juga dimensions of emotion. Mengikut  Plutchik's language of emotion, emosi dibahagi kepada tiga bahasa yang berbeza, iaitu bahasa subjetif, bahasa tingkahlaku, dan juga bahasa fungsian. Bagi saya bahasa tingkahlaku paling menimati pandangan saya. Hal ini kerana saya dapat mengetahui fikiran seseorang daripada tingkahlakunya. Sebagai contohnya, sekiranya seseorang  berjalan berulang-alih semasa menunggu sesuatu, maka dia amat mengambil berat tentang hal itu. Misalnya, semasa ahli keluarga kita sedang  menjalankan proses pembedahan yang berisiko tinggi ,kita tidak dapat duduk dengan lena tetapi hanya dapat  berdiri ataupun berjalan ulang-alih sehinga proses pembedahan berakhir. Hal ini kerana kita berasa bimbang terhadap seseorang itu sampai tidak dapat menyempunikan perasaan sebenar kita.  Selain daripada ini, saya juga mengetahui Tomkin's Facial Feedback Theory semasa kuliah minggu ini. Menurut Tomkin's Facial Feedback Theory, there is a subtopic which is "What cause what". Soalan yang dibincang adalah senyuman membawa gembira ataupun gembira menyebabkan senyuman. Pada mulanya saya berfikir bahawa kita perlu berasa gembira barulah dapat senyum tetapi rupa-rupanya kita senyum barulah akan berasa gembira. Semasa kita senyum, kita akan berasa tiada masalah dan hanya akan berfikir tentang perkara yang menyenorokkan  sahaja. Terdapat dua kajian yang menyikong theory ini iaitu Ursula Hess' and colleagues Undergrads at University of Genera dan juga Robert Zajonc and colleagues. Izard's Innate facial expression state that neutral mechanism for facial expression and perception of expressions are innate. Terdapat dua kategori dalam  Izard's Innate facial expression, iaitu `Born to smile' studies dan juga cross-cultural studies. Tambahan pula, Scherer & Wallbott meneliti kajian-kajian meniputi 37 negara dan 5 benua dan akhirnya mendapati konsep emosi wajah adalah mantap dan stabil. Perbezaan adalah bagaimana emosi dialami dan dikawal tetapi bukan bagaimana emosi itu dizahirkan. Berikutlah pengetahuan yang saya belajari pada minggu ini, saya harap saya dapat meningatkan taraf pengetahuan saya pada minggu depan.


No comments:

Post a Comment